Korisne informacije o gumama

Donosimo pregled nekih korisnih informacija o gumama, kao i neka najčešća pitanja vezana za gume i konkretne odgovore na iste.

Korisne informacije o gumama

Da li su gume nove?

Na osnovu DOT oznake na bočnoj strani gume možete raspoznati kalendarsku sedmicu kao i godinu proizvodnje. Pazite na to da se uz pomoć adekvatnog skladištenja tokom vremena specifične karakteristike materijala mogu poboljšati, jer gume nisu izložene teretu promete i mogu dalje da jačaju. Prema BRV važe gume pri adekvatnom skladištenju do tri godine fabrički nove, a do pet godina kao nove.

Gdje mogu pronaći informacije o snazi guma?

Snagu guma ne možemo općenito procijeniti, jer to ovisi od više faktora, kao npr. težina vozila, prevlaka ceste i način vožnje.

Kada dolazi do pucanja gume?

Na ovo pitanje ne možemo dati opće važeći odgovor. Česti uzroci su:

  • Vožnja sa niskim atmosferskim tlakom ili sa velikim teretom. Ovdje u trajnom pogonu dolazi do povišenog rada i s tim u vezi do termičkog preopterećenja gume, čije poslijedice vode do toga da pojedini dijelovi gume ne mogu držati opterećenje. To se može izraziti tako, da se odjedanput površina odvoji i da guma pukne.
  • Vožnja preko smetnji (kao npr. visoki trotoar): kroz vanjski uticaj može doći do oštećenja pojedinih dijelova gume, koji su djelimično vidljivi (kao kvrge ili pukotine) ili koje nisu vidljive, ukoliko se radi o unutrašnjosti gume. Kao posljedica toga kao u slučaju A) dolazi do odvajanja površine odnosno do pucanja gume. Ukoliko se pređu velike staze pri velikom opterećenju (velika brzina, težak teret), može se kvar proširiti. Moguće poslijedice: Odvajanje površine ili pucanje gume. Općenito se može reći, da guma puca, ukoliko dođe do uništenja osnovne stabilnosti gume.

Kako prepoznati bezbučne gume?

Na unutrašnjoh i spoljašnjoh strani gume se nalazi pojedini gumeni blokovi. Ukoliko su isti asimetrično poredani, a urezi na profilu od spoljašnih strana ne dosežu do sredine, radi se o bezbučnim gumama. Na osnovu specijalnog profila i materijala (mekana mješavina gume) optimirana je kretnja gume, tako da su gume mnogo tiše i opada potrošnja goriva.

Kako čuvati gume od auta

Kako treba gume čuvati?

Gume bez felgi treba držati uspravno, kompaktne kotače je najbolje čuvati u ležećem položaju.Najidealnije mjesto za čuvanje je tamna, hladna i suha prostorija. Zu to obratite pažnju da gume ne dođu kontakt sa benzinom, uljem ili masti.

Koje informacije postoje o proizvođaču

Sve gume podliježu strogoj evropskoj normi, koja preduvjetuje standarde visokog kvaliteta. Gume, koje se prodaju unutar EU, moraju ispuniti tu normu. O tome svjedoči oznaka na bočnoj strani gume sa simbolom “E” ili “e”.

Kolika treba biti dubina profila?

Već kod dubine profila od 4 mm opada primjetno kontakt gume s tlom , pogotovo u vlažnim uslovima. Gume mogu izgubiti kontakt s cestom , tako da u tom slučaju nije moguće kočiti i upravljati vozilom. Iz tog razloga ne vozite gume do zakonski određene minimalne dubine profila od 1,6 mm. Ljetne gume bi trebale biti obnovljene najkasnije od 2 do 2,5 mm, zimske gume već kod 4 mm dubine profila.

Šta znače EU oznake gume

Koliko dugo traju gume?

Rok trajanja guma važi do deset godina . Guma koja je do pet godina adekvatno čuvana odgovara specifikaciji nove gume. Gume stare na osnovu fizikalnih i hemijskih procesa. Isto važi i za gume koje nisu upotrijebljene, odnosno malo korišteno. Da bi se djelovalo protiv procesa starenja guma, dodaju se određene supstance, koje umanjuju hemijske reakcije kroz kisik i ozon. S tim je garantirano , da guma koja je više godina adekvatno čuvana odgovara specifikaciji novoj gumi i da nije ograničena u upotrebi. Pazite na kilometražu guma.

Koliko su stare kompletno obnovljene gume?

Trajanje kompletno obnovljene gume počinje sa datumom proizvodnje i traje kao kod normalnih guma do maksimalno deset godina.Za kompletno obnovljene gume važe iste kriterije za garanciju i jamstvo proizvođača kao i kod novih guma, počevši od datuma proizvodnje odnosno datuma dostave potrašaču.

Kako odabrati ljetne gume

Instagram eKako

Najnovije

Popularno

Više savjeta