Kako produžiti vijek trajanja guma

Da bi ste uspjeli produžiti vijek trajanja guma, kao prvo redovno provjeravajte pritisak u gumama. Razlika u pritisku čini da se gume troše neravnomjerno.

Kako produžiti vijek trajanja guma

1 Redovna kontrola guma je od izuzetne važnosti. Pritisak ispod propisanog smanjuje trajnost i do 60%. Gume se troše neravnomjerno, više se troši vanjski dio gazeće površine. Ako je pritisak viši od propisanog trajnost guma se smanjuje do 20%. Više se troši srednji dio gazeće površine.

2 Izvršite rotaciju guma (promjenite pozicije) s jedne na drugu osovinu na svakih 5-10.000 kilometara, jer se gume različito troše na različitim pozicijama. Ne zaboravite da provjerite pritisak u gumama poslije promjene njihove pozicije. Provjerite da li su gume montirane tako da se okreću u pravcu označenom strelicom na vanjskom zidu gume.

3 Vozite mirno bez naglih kočenja i ulazaka u krivine velikom brzinom. Stil vožnje veoma utiče na trošenje guma.

4 Pumpanje guma azotom ima niz prednosti od kojih je najvažnije tri-četiri puta manje ispuštanje u odnosu na gume punjene vazduhom.

Najnovije

Popularno

Više savjeta