Kako neke aktivnosti utiču na reakcije vozača

Mnoge aktivnosti tokom vožnje mogu da negativno utiču na reakcije vozača. Najnovije studije pokazuju da pisanje i slanje poruka za volanom predstavlja najopasniju aktivnost jer u potpunosti isključuje vozačev refleksni mehanizam koji može da ga spasi ako se iznenada nađe u nevolji. Refleksni mehanizam koji se kod vozača aktivira u slučaju opasnosti na putu, veoma je bitan jer može da nam spasi život u kriznim situacijama. Ova vrsta odbrambenog instikta bila je predmet istraživanja naučnika sa Univerziteta u Hjustonu. Oni su proučavali kako određene aktivnosti i emotivna stanja vozača utiču na njihove reakcije za volanom.

Kako neke aktivnosti utiču na reakcije vozača

Istraživanjem su obuhvaćene tri vrste ometenosti u vožnji:

  • ometenost izazvana emotivnim stanjem vozača
  • ometenost izazvana mentalnom odsutnošću
  • i na kraju ometenost izazvana pisanjem SMS poruka.

Istraživači su angažovali 59 dobrovoljaca koji su imali zadatak da na simulatoru vožnje autoputem četiri puta pređu istu distancu, ali u različitim uslovima vožnje. Tokom prve simulacije, vozači su bili potpuno fokusirani na put. Drugi put su ih ispitivači ometali postavljajući im pitanja čiji odgovori zahtjevaju razmišljanje. Tokom treće vožnje ometanje se sastojalo od pitanja koja utiču na njihove emocije, dok se zadnji test odnosio na skretanje pažnje uslijed pisanja SMS poruka. Iako su sve tri aktivnosti uticale na ponašanje vozača za volanom, jedino je kucanje poruka dovelo do opasnog krivudanja automobila po putu.

 Iako su sve tri aktivnosti uticale na ponašanje vozača za volanom, jedino je kucanje poruka dovelo do opasnog krivudanja automobila po putu

Naučnici su utvrdili da je za to odgovoran dio mozga koji se zove prednji cingularni korteks (ACC). Ovaj dio mozga je uključen u donošenje odluka i regulaciju emocija i fizioloških procesa. Tokom krizne situacije ACC se aktivira kako bi vozač ponovo uspostavio kontrolu nad automobilom i izbjegao udes. ACC se pritom oslanja na zatvorenu korektivnu spregu koju čine mozak, ruke i oči. Da bi ovaj refleks funkcionisao kako treba, neophodno je da vozač vidi šta se dešava na putu. Međutim, skretanje pogleda ka smartfonu, pa makar i nakratko, dovoljno je da se sprega prekine i onemogući adekvatna korektivna akcija. Zato je pisanje i slanje SMS i drugih poruka u vožnji toliko opasno.

Najnovije

Popularno

Više savjeta