Auto kasko osiguranje

Sa dilemom da li ugovoriti auto kasko osiguranje, često počinje razgovor kada je u pitanju auto osiguranje. Za nov automobil najčešće nema dileme da li ugovoriti auto kasko osiguranje ili ne, najčešće ovo pitanje sebi postavljaju vlasnici starijih vozila.  Odgovaramo na najčešće postavljana pitanja osiguranika i tako vam možda olakšamo da donesete odluku, kasko – da ili ne.

Šta je auto kasko osiguranje?

Auto kasko osiguranje je dobrovoljno osiguranje motornog vozila sa svrhom naknade štete na vašem vozilu, nastale u saobraćajnoj nezgodi i onda kada ste vi za nju odgovorni.

Premija osiguranja kod kasko osiguranja se utvrđuje na osnovu izabranog obima osiguravajućeg pokrića te novonabavne vrijednosti vozila. Često osiguranicima nije jasno zašto se za obračun auto kasko osiguranja uzima cijena vozila kao da je novo. Odgovor na to je jednostavan: zato jer osigranje u slučaju popravke vozila priznaje nove, originalne, rezervne dijelove.

Pokriće

Auto kasko osiguranje obuhvata pokriće većine šteta na motornom vozilu prouzrokovanih za vrijeme vožnje, u mirovanju ili na parkiralištu.

Puno kasko osiguranje sa uključenim rizikom krađe pokriva štete nastale zbog saobraćajne nezgode (prevrnuće, udar, iskliznuće survavanje i sl.), požara, groma, tuče, oluje, eksplozije, pada ili udara predmeta, zlonamjernih postupaka trećih lica, krađe, provalne krađe i otimačine, i ostalih ugovorenih rizika.

Puno kasko osiguranje bez franšize ili sa odbitnom franšizom

Premija osiguranja zavisi od vrijednosti vozila, godine proizvodnje, obima pokrića – odnosno od toga koje rizike klijent želi pokriti zaključenom policom kasko osiguranja, te da li je ugovoreno puno kasko osiguranje bez franšize ili puno kasko osiguranje s odbitnom franšizom, kod kojeg osiguranik sudjeluje u šteti do ugovorenog iznosa – uz nižu premiju osiguranja.

Franšiza znači da dio nastale štete na vašem vozilu snosite sami, u slučaju da je šteta manja ili jednaka iznosu franšize.

Ako posudim automobil?

Važno je naglasiti da pored ugovarača osiguranja, samo suosigurane osobe mogu upravljati vozilom i biti pokrivene osiguranjem – to mogu biti članovi užeg domaćinstva, bliski srodnici, osobe kojima je ugovarač osiguranja prepustio upravljanje vozilom – pod uslovom da je pismeno obavijestio osiguravača i da je osiguravač isto prihvatio.

Kada auto kasko osiguranje ne pokriva štetu?

Auto kasko osiguranjem nisu pokrivene štete u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola ili opojnih droga, vožnje bez važeće vozačke dozvole,  zatim ukoliko osiguranik usljed grube nemarnosti krši važeće saobraćajne propise i to: prođe vozilom na znak crvenog svjetla, vrši preticanje na mjestu na kojem to nije dozvoljeno /znak zabrane, puna linija/ ili vozi brzinom koja je za 100% veća od dozvoljene.

Izvor: triglav.ba

Najnovije

Popularno

Više savjeta