Windows tastaturne prečice koje će vam olakšati rad

Korištenje tastature za navigaciju i izvršavanje radnji na računaru može biti izuzetno praktično i efikasno. Windows tastaturne prečice mogu vam pomoći da obavljate zadatke brže i povećate produktivnost. U ovom članku predstavljamo 20 ključnih Windows tastaturnih prečica koje će vam olakšati rad i omogućiti da postanete efikasniji korisnik računara.

Windows tastaturne prečice koje će vam olakšati rad

 1. Ctrl + C: Kopirajte označeni tekst ili datoteku. Ova Windows tastaturna prečica vam omogućava brzo kopiranje sadržaja bez potrebe za korištenjem miša.
 2. Ctrl + V: Zalijepite kopirani tekst ili datoteku. Ova prečica vam omogućava da brzo zalijepite prethodno kopirani sadržaj na željeno mjesto.
 3. Ctrl + X: Izrežite označeni tekst ili datoteku. Ova prečica vam omogućava brzo izrezivanje sadržaja i premještanje na drugu lokaciju.
 4. Ctrl + Z: Poništite posljednju radnju. Ako ste napravili grešku, ova prečica će vam omogućiti da je brzo poništite i vratite se na prethodno stanje.
 5. Ctrl + S: Spremite dokument, datoteku ili promjene. Ova prečica vam omogućava brzo spremanje vašeg rada kako biste izbjegli gubitak podataka.
 6. Ctrl + A: Označite sve elemente na trenutnom prozoru. Ova prečica vam omogućava brzo označavanje svih elemenata kako biste ih grupno manipulisali.
 7. Ctrl + F: Otvorite pretraživač za pronalaženje teksta ili datoteka. Ova prečica vam omogućava brzo pronalaženje određenog teksta ili datoteke unutar aplikacija.
 8. Alt + Tab: Prebacujte se između otvorenih prozora. Ova prečica vam omogućava brzo prebacivanje između različitih prozora ili aplikacija na računaru.
 9. Windows tipka + D: Minimizirajte sve prozore i prikažite radnu površinu. Ova prečica vam omogućava brzi pristup radnoj površini bez zatvaranja svih otvorenih prozora.
 10. Windows tipka + L: Zaključajte računar i pređite na zaslon za prijavu. Ova prečica vam omogućava brzo zaključavanje računara kako biste zaštitili svoje podatke.
 11. Windows tipka + E: Otvorite File Explorer (Windows Explorer). Ova prečica vam omogućava brzi pristup vašim datotekama i mapama na računaru.
 12. Windows tipka + R: Otvorite Run (Pokreni) dijaloški okvir. Ova prečica vam omogućava brzo pokretanje programa ili izvršavanje određenih naredbi.
 13. Windows tipka + Tab: Otvorite Task View (Prikaz zadatka) za pregled otvorenih prozora. Ova prečica vam omogućava da brzo pregledate sve otvorene prozore na jednom zaslonu.
 14. Ctrl + Shift + Esc: Otvorite Task Manager (Upravitelj zadataka) direktno. Ova prečica vam omogućava brz pristup Upravitelju zadataka kako biste pratili performanse računara ili zatvorili neodgovarajuće aplikacije.
 15. Alt + F4: Zatvorite trenutni prozor ili aplikaciju. Ova prečica vam omogućava brzo zatvaranje aktivnog prozora ili aplikacije.
 16. Ctrl + Shift + N: Kreirajte novu mapu. Ova prečica vam omogućava brzo stvaranje nove mape na željenoj lokaciji.
 17. Windows tipka + “+” ili “-“: Povećajte ili smanjite prikaz. Ova prečica vam omogućava brzo povećavanje ili smanjivanje prikaza na ekranu.
 18. Ctrl + P: Otvorite dijaloški okvir za ispis. Ova prečica vam omogućava brzi pristup opcijama ispisa i odabir štampača.
 19. Ctrl + Alt + Delete: Pristupite zaslonu za upravljanje računarom i opcijama poput promjene lozinke. Ova prečica vam omogućava brz pristup važnim sigurnosnim i upravljačkim funkcijama računara.
 20. Windows tipka + PrtScn: Snimite cijeli zaslon i spremite ga kao sliku u mapu Snimke zaslona. Ova prečica vam omogućava brzo snimanje trenutnog sadržaja zaslona za kasniju upotrebu ili dijeljenje.

Kako zaključati i otključati tastaturu

Zaključak: Windows tastaturne prečice mogu biti izuzetno korisne za povećanje produktivnosti i brže obavljanje zadataka na računaru. Ove 20 esencijalnih prečica vam omogućavaju da efikasno koristite Windows operativni sistem bez zavisnosti o mišu. Isprobajte ove prečice i uživajte u bržem i efikasnijem radu na svom računaru. Ubrzo ćete primijetiti koliko vam mogu olakšati svakodnevne aktivnosti i učiniti vas produktivnijim.

Najnovije

Popularno

Više savjeta