Šta je RGB i CMYK sistem boja

Šta je RGB i CMYK sistem boja? Vjerovatno ste se sureli sa pojmovima RGB i CMYK. To su 2 sistema boja, RGB se koristi za prikaz boja na ekranima a CMYK za štampu.

Šta je RGB sistem boja

Piksel, kao najmanji gradivni element ekrana kao uređaja, je izgrađen od tri potpiksela (subpixel). Svaki potpiksel može da svijetli jednom od tri osnovne boje –  crvena (Red), zelena (Green) i plava (Blue) i one predstavljaju RGB kolor model. Geneza boje kod RGB kolor modela je zasnovana na količini svjetla za svaku od osnovnih boja. Ukoliko se svjetlo isključi za svaki od potpiksela koji grade piksel, taj piksel će na ekranu da se prikazuje kao potpuno crn. Ukoliko se uključi maksimalan intenzitet, piksel će biti bijel.

RGB je aditivni model boja koji počinje sa potpuno crnom i kod koga se dodavanjem svjetla dobija svijetlija boja, odnosno bijela boja za maksimalan nivo svijetla sve tri boje. Presjekom osnovnih RGB boja dobijaju se i sekundarne boje, koje čine CMYK kolor model.

  • Red + Green = Yellow
  • Green + Blue = Cyan
  • Blue + Red = Magenta

Šta je CMYK sistem boja

Za razliku od digitalnog prikaza, kod koga ekrani koriste RGB kolor model, u štampi se koristi CMYK kolor model. Boje CMYK kolor modela predstavljaju mastila koja se nanose na papir u određenom odnosu i tako formiraju odgovarajuću boju koja se vidi na štampanim materijalima. CMYK je supstraktivni model čija je polazna osnova bijela boja (prazan papir) kod koga se dodavanjem mastila dobija tamnija boja. Osnovne boje su Cyan, Magenta i Yellow i kombinacijom maksimalne količine mastila te tri boje dobija se crna boja – Key black. Ipak, crna boja postoji kao zasebno mastilo da bi na tamnim dijelovima povećala kontrast, kao i da bi se racionalizovala potrošnja mastila kada je u štampi potrebna samo crna boja ili nijanse sive. Tako CMY boje uz dodatak crne čine CMYK kolor model.

Kako boje utiču na emocije i raspoloženje

Najnovije

Popularno

Više savjeta