Naučite osnovne operacije u Excelu

Microsoft Excel uglavnom služi za rješavanje problema matematičkog tipa pomoću tablica i polja koje je moguće povezivati različitim formulama. Naučite korisiti osnovne operacije u Excelu.

Osnovne operacije u Excelu

Microsoft Excel može poslužiti i za izradu jednostavnijih baza podataka. Na temelju unesenih podataka, lako iz tablica može stvarati grafikone. Također omogućuje dodavanje različitih objekata: tablica, slika, grafikona… Česta mu je primjena u uredima, gdje služi za izradu troškovnika, obračuna i sl.

MS Excel se sastoji od redaka i stupaca. Sjecište redaka i stupaca nazivaju se ćelije.

Osnovne računske operacije

Kada krenete sa radom, ostavite prvi red prazan. Pomjerite se mišem do ćelije B2 i unesite 9. (Nakon što ste unijeli 9, pritisnite <Enter>, odnosno <Tab>, ili iskoristite miša da se pomjerite u narednu ćeliju koju želite popuniti, a to je C2) u koju upišite broj 7.

Kreiramo formulu koja će prikazivati umnožak vrijednosti unesene u ćeliju B2 i vrijednosti unesene u ćeliju C2 (vidi sliku).

Pravilo pisanja formule je da ona mora počinjati sa znakom jednakosti =, dakle postavite aktivnu ćeliju D2 u koju se unosi formula i, kliknete mišem na znak jednakosti (Formula Bar), da se unese znak jednakosti, ili ga unesete sa tastature.

Nakon toga kliknete mišem na ćeliju B2 i njena adresa se pojavi u formuli, ili unesete tekst B2 sa tastature, (ovo drugo nije baš preporučljivo početnicima dok ne uvježbaju rad sa formulama)

Zatim sa tastature unesete znak željene operacije, u ovom slučaju * množenje brojeva, i pritisnete mišem na ćeliju C2.

Formula je unesena tek kada pritisnete taster Enter ili √ na Formula baru

Osnovne operacije
+ Sabiranje
– Oduzimanje
* Množenje
/ Djeljenje
Excel podržava standardna matematička pravila koja se odnose na prioritet računskih operacija (sjetite se osnovne škole: zagrade, negacija, procenat, stepenovanje, množenje i djeljenje, te sabiranje i oduzimanje).

Nekoliko ispravno unesenih formula sa pokazanim rezultatima je na slici ispod.

Pomoć

Ukoliko nešto ne znate ili niste sigurno, koristite pomoć. Sve aplikacije, pa i Excel, koriste većinom online help. Da bi je koristili potrebno je da ste konektovani na Internet i da se znate služiti njime. Excelova pomoć je odlična i izuzetno detaljna. No ako ste početnik biće dovoljno da koristite Help -osnovnu pomoć koja se nalazi u naslovnoj liniji, koju možete koristiti i bez internet konekcije.

 

Najnovije

Popularno

Više savjeta