Kako sakriti fajl iza slike

Vjerovatno je većinu nas u jednom trenutku zanimalo kako sakriti neki fajl na našem kompjuteru, daleko od radoznalih očiju. Postoji mnogo mogućnosti za sakrivanje datoteka a mi vam donosimo jedan zanimljiv i prilično jednostavan postupak koji vam može koristiti.

Kako sakriti fajl iza slike

1U ovom članku će biti objašnjeno kako ovo uraditi za datoteke koje se nalaze na desktopu. Znači potrebno je na vaš desktop premjestiti neku sliku iza koje želimo sakriti određeni fajl. Fajl odnosno datoteka koju želimo da sakrijemo mora biti u .rar formatu a za to nam je potreban program WinRAR koji možete preuzeti OVDJE.

winrar

Za ovaj primjer su iskorištene dvije obične slike sa imenima “1” i “2”. Sliku “2” želimo da sakrijemo iza slike “1” tako da smo nju stavili u .rar format.

2Naredni korak jeste da u search box ( pretrage) ukucamo cmd da bi nam se otvorio Command Prompt.

fajlizaslike

3Nakon što se otvorio Command Prompt u istom je potrebno ukucati naredbu CD desktop i pritisnuti Enter.

fajlizaslike1

4Sada slijedi najvažniji korak da bi ovaj postupak bio uspješan na kraju. Potrebno je unijeti komandu koja zavisi od naziva slike i datoteke koju želimo sakriti. U ovom primjeru je komanda glasila:

Copy /b 1.jpg + 2.rar 3.jpg , gdje je:

  • 1.jpg naziv slike iza koje će biti sakrivena datoteka( potrebno je umjesto 1 upisati ime vaše slike)
  • 2.rar naziv fajla koji želimo da sakrijemo( potrebno je umjesto 2 upisati naziv vašeg fajla koji ste prethodno na desktopu prebacili u .rar format)
  • 3.jpg je naziv finalne datoteke odnosno slike koja će biti prikazana na desktopu i iza koje će u stvari biti sakriven fajl ( potrebno je upisati bilo koje ime )

fajlizaslike3

5Sada je ovaj postupak uspješno završen i na desktopu će se pored prethodna dva fajla prikazati i treći sa nazivom “3”. Klikom na ovaj fajl će se otvoriti slika koju smo prethodno postavili.

fajlizaslike2

6Da bi otvorili datoteku koju smo sakrili iza slike potrebno je da otvorimo program WinRaR i jednostavno sliku “3” povučemo u otvoreni prozor i prikazati će se sakrivena datoteka koju otvorimo dvostrukim klikom miša.

fajlizaslike4

Najnovije

Popularno

Više savjeta