Kako promijeniti Windows Logon sliku

Windows 7 nudi mogućnost da promijenite sliku koja se prikazuje tokom pokretanja i prijavljivanja na Windows, odnosno Windows Logon sliku.

Kako promijeniti Windows Logon sliku

1 Odaberemo Start i zatim Control Panel

 

2Nakon što se otvorio prozor Control Panel, kliknemo na User Accounts.

useraccount

3U prozoru User Accounts odaberemo opciju Change your account picture

changepic

4Zatim u narednom prozoru odaberemo Browse for more pictures da bi pronašli i selektovali sliku koju želimo da postavimo.

browse

5Za kraj jednostavno odaberemo sliku koju želimo i kliknemo na Open.

selectpic

Najnovije

Popularno

Više savjeta