Kako omogućiti regionalne teme na Windowsu 7

Kada instaliramo Windows 7, sa njim dolazi i nekoliko standardnih tema koje se nalaze na svim Windowsima 7, bez obzira na izdanje Windowsa 7 ili jezika na kojem je Windows 7. Međutim, pored standardnih tema postoje i regionalne teme. Regionalne teme u Windowsu 7 predstavljaju pojedine zemlje ili čak cijelu jednu regiju. Instaliraju se u zavisnosti od naše geografske lokacije koju smo odredili u toku instalacije.

Regionalne teme su pohranjene na sistemskoj particiji, a njihov broj zavisi od jezične skupine kojoj pojedina verzija Windowsa 7 pripada. Na primjer, Windows 7 na engleskom jeziku sadrži dodatnih pet regionalnih tema i to za: Australiju, Južnu Afriku, Kanadu, SAD i Veliku Britaniju. Vidimo da sve zemlje pripadaju engleskom govornom području.

Kako omogućiti regionalne teme na Windowsu 7

1Da bi omogućili regionalne teme, pokrenimo Run dijaloški okvir tako što držimo kombinaciju tipki Win+R, unesemo %WinDir%\Globalization\MCT, te potvrdimo sa Enter.

win7-regional-theme-location

2U novootvorenom prozoru vidjet ćemo pet mapa kao na donjoj slici. Mape predstavljaju pojedinu regionalnu temu. Mapa MCT-AU je za Australiju, MCT-CA za Kanadu, MCT-GB za Veliku Britaniju, MCT-US za SAD i MCT-ZA za Južnu Afriku.

win7-regional-theme

3Otvorimo regionalnu temu koju želimo, zatim mapu Theme, te na kraju kliknemo na datoteku XX.theme. Nakon što dvokliknemo temu, ona će automatski biti dodana u kolekciju sa već postojećim temama koje koristimo.

win7-theme

Najnovije

Popularno

Više savjeta