Kompletna lista Android kodova

Android sistem ima skrivene kodove koje koriste napredni korisnici kako bi uradili neke napredne stvari ili sanznali detalje o stanju telefona.

Pomoću tajnih kodova je moguće provjeriti bilo šta, pa čak i to kada je telefon napravljen. Donosimo listu android kodova koje koriste serviseri ili napredniji Android korisnici.

Lista Android kodova sa kratkim opisom

*#0**# Test LCD ekrana

*#06# Prikazivanja IMEI broja

*#2222# Hardverska verzija

*#1234# Informacije o telefonu i firmware-u

*#34971539# Kamera firmware podešavanja

*#9900# Sysdump

*#0228# Dijagnostika baterije

*#7353# Test funkcija

*#9090# Servis režim

*#197328640# Servis režim sa svim opcijama

*2767*3855# Vraćanje telefona na fabričke postavke

*#32489# Informacije o enkripciji

*#4238378# GCF Podešavanja

*#872564# USB kontrola prijavljivanja

*#3214789650# LBS Test režim

*#34971539# Nadogradnja kamera firmware-a

*#7412365# Kamera Firmware panel sa opcijama

*#301279# HSDPA/HSUPA panel sa opcijama

*#528# WiFi/Lan tests

*#7465625# informacije i zaključanosti i greškama

*#07# Historija testiranja

*#1234# Pregledaj verziju sistema (PDA, CSC, MODEM)

*#03# NAND Flash S/N

*#80# Testiranje digitajzera (upozoravamo vas da tokom testa ne pritiskate dugme za uključivanje telefona)

*#251# Uključivanje “Wakelock”-a

*#250# Isključivanje “Wakelock”-a

*#350# Ponovo pokretanje telefona

*#0011# Servis režim [1]

*#0283# Audio test

*#0289# Test zvučnika i slušalice

*#0514# SysDump (System Dumps, logs, etc)

*#0588# Test senzora za blizinu

*#0589# Test senzora za osvjetljenje

*#0842# Test vibracije

*#1575# GPS panel sa opcijama

*#2263# RF selekcija frekvencije

*#2663# Digitajzer FW i verzija

*#2664# Hardverski test dodira

*#3264# Provjera verzije tj. broja RAM modula

*#4327# Informacije o HDCP INFO

*#7769# Test senzora za blizinu

*#7284# Panel sa opcijama za USB

*#7353# Panel sa 12 različitih test opcija

*#9999# SW Verzije (AP, CP, CSC, FTA SW)

*#22235# Informacije o senzoru koji mjeri ubrzanje

*#86824#  Test kapacitativnih tastera

*#5238973# Informacije o tipu LCD ekrana

*#232331# Test Bluetooth modula

*#232337# Bloutooth adresa

*#232338# PS režim i WLAN/MAC adresa

*#232339# Test WLAN Engineering režima

*#272886# Aktiviranje režima automatskog odgovaranja na poziv

*#3214789# Status GCF režima

*#8736364# OTA panel za nadogradnju

*#7412365# Kamera Firmware (Prednja/Zadnja)

*#7465625# Panel sa opcijama za prilagođavanje statusa zaključanog ekrana

*#22558463# Restartovanje brojača za pozive

*#3282*727336*# Informacije o sistemu i memoriji za skaldištenje podataka

 

Izvor: pametnitelefoni.rs

Najnovije

Popularno

Više savjeta