Kako ostati siguran na Viberu

Viber nije toliko rasprostranjen kao WhatsApp, ali i dalje ima veliki broj korisnika u širom svijeta. Donosimo vam pregled najvažnijih preporuka i savjeta kako ostati siguran na Viberu.

Kako ostati siguran na Viberu

Postoji nekoliko funkcija u meniju postavki koje vam omogućavaju da upravljate različitim aspektima zaštite vaše privatnosti.

Dodirnite MoreSettings pa Privacy i potražite ono što je u ponudi. Na primjer, možete isključiti prikaz vaše fotografije i statusa Seen, odrediti hoće li vaš datum rođenja biti vidljiv drugima i ko vas može dodati u grupe, aktivirati funkciju skrivenih razgovora.

Zaključajte zaslon na Viberu za desktop

Ako koristite Viber na  računaru, pametno je postaviti taj ekran da se automatski zaključava, posebno ako niste jedina osoba koja koristi taj računar.

Otvorite More, pa Set a Viber-screen Lock.

Kako riješiti problem kada Viber ne zvoni

Postavke statusa Online i Read

Ako ne želite da druge obavijestite kada ste na mreži i kada ste pročitali njihovu poruku, ovo također možete postaviti u postavkama.

Dodirnite More, pa redom SettingsPrivacy i isključite opciju uz Online i/ili Seen.

Sakrij razgovore

Postoje razgovori koji su vrlo privatne prirode. Da biste ih dodatno zaštitili, pokrenite funkciju skrivenih razgovora da ih zaključate PIN-om kako bi bili dostupni samo vama.

Dodirnite More, pa SettingsPrivacy i zatim Hidden Chats.

Uključite poruke koje nedostaju

U razgovorima u Viberu možete aktivirati funkciju nestajanja poruka, koja vam omogućava da postavite da se određene poruke unište nakon 10 sekundi, jedne minute, jednog sata ili jednog dana.

Uključite provjeru neželjene pošte

Viber ima ugrađenu provjeru neželjene pošte koju možete uključiti dok koristite Viber za vaš desktop. Skeniraće sumnjive poruke i obavijestiti vas jesu li sigurne ili ne.

U Viberu za desktop kliknite MoreSettings pa Privacy and Security.

Na svom Android uređaju dodirnite Settings, pa Privacy i potom Auto spam check.

Pazite šta dijelite

U pravilu bi trebalo izbjegavati slanje potencijalno osjetljivih podataka putem Vibera. To mogu biti, na primjer, lozinke, brojevi debitnih i kreditnih kartica i slično.

Iako Viber nudi šifriranje od pošiljaoca do primaoca, postoji nekoliko načina na koje neko može doći do tih podataka i zagorčati vam život. Stoga je najbolje ne dati im priliku da to učine.

Najnovije

Popularno

Više savjeta