Nova YouTube opcija – Mini Player

Šta donosi nova YouTube opcija – Mini Player? YouTube je u martu 2018.  počeo sa testiranjem “slika u slici” sistema na svojoj platformi, kada joj se pristupi putem računara. Iz Google kompanije smatraju da je vrijeme omogućiti korisnicima pretraživanje novih videa na YouTube-u, bez napuštanja tekućeg videa i otvaranja novog taba u pregledniku.

Nova YouTube opcija – Mini Player

Neko vrijeme je “Mini Player” opciji imao pristup samo mali broj korisnika. Međutim to se promijenilo jer je nova nova YouTube opcija izašla iz faze testiranja te veliki broj korisnika već sada može da je proba.

Ranije u YouTube aplikaciji za Android ili iOS nije bilo moguće “spustiti” video koji trenutno gledate i za to vrijeme pretražiti neki drugi. Dakle, prvo je bilo potrebno izaći iz videa koji trenutno gledate, pa tek ona pronaći i pustiti neki drugi.

Danas je to potpuno drugačije te u YouTube aplikaciji možete bez problema da spustite tekući video u donji dio ekrana, dok iznad imate mogućnost da tražite neke druge kanale i tako pronađete video koji ćete kasnije gledati.Nova YouTube opcija - Mini Player

Na računarima to do sada nije bilo moguće. Korisnici bi obično otvorili novi tab kako bi surfoali YouTube-om dok u pozadini teče video iz prethodnog taba. To više nije slučaj jer je YouTube sinoć omogućio “PIP” (eng. picture in picture) tj. “slika u slici” opciju.

Tačnije, ova nova YouTube opcija je nazvana “Mini Player” i nalazi se odmah pored dugmeta za uvećanje ili umanjivanje videa.Nova YouTube opcija - Mini Player

Jednom kada se klikne na “Mini Player” dugme video se smanjuje i smješta u donji desni ugao ekrana. Nije moguće pomjerati ga iz originalne pozicije. Dok video teče, u tom malom prozorčiću, vi možete pretražiti YouTube i pristupiti nekom drugom kanalu. Naravno, u svakom momentu možete ponovo uvećati video, zaustaviti ga ili isključiti.

 

Izvor: PametniTelefoni.rs

Najnovije

Popularno

Više savjeta