Naslovnica Računari Power Point kratice na tastaturi za efikasnije korištenje

Power Point kratice na tastaturi za efikasnije korištenje

Donosimo Power point kratice na tastaturi koje vam mogu značajno olakšati držanje prezentacije u PowerPointu. Teško je zamisliti neku prezentaciju bez Power Point programa. Da bi sve tokom prezentacije teklo glatko i bez problema potrebno je koristiti razne kombinacije tipki na tastaturi. Power Point kratice

Power Point kratice na tastaturi:

 • N + strelica dole, strelica desno ili razmak – prelazak na naredni slajd
 • P + strelica gore, strelica lijevo, Backspace – prelazak na prethodni slajd
 • Broj + Enter – prelazak na slajd sa određenim brojem
 • Tipka B – crni ekran, ako želimo da skrenemo pažnju na ono što pričamo, umjesto onog što je na nekom slajdu
 • Tipka W – bijeli ekran
 • ESC – kraj prezentacije ili izlazak iz moda prezentacije.
 • CTRL + S – ulazak u meni sa svim slajdovima
 • CTRL + T – prikaz trake zadataka, (taskbar)
 • E – brisanje bilješaka i napomena sa prezentacije. Ako nešto crtate po ekranu ili podvlačite, može se jednostavno obrisati pomoću tipke E.
 • ALT + i – gašenje zvuka ako postoji video tokom prezentacije
 • ALT + strelica gore – Pojačavanje zvuka
 • ALT + strelica dole – Smanjenje zvuka

Pročitajte i:

Online alternative za PowerPoint