Kafa nije kancerogena

Kafa nije kancerogena. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) skinula je kafu s liste kancerogenih namirnica zbog nepostojanje dovoljno dokaza o potencijalnoj povezanosti između pijenja kafe i pojave raka.

Istovremeno IARC je objavila izvještaj u kome se navodi da konzumiranje bilo kakvih “vrelih napitaka” povećava rizik od stvaranja raka.

Kafa nije kancerogena

Tradicionalno ispijanje ekstremno vrelih biljnih čajeva u Kini, Iranu i državama Južne Afrike, gdje se služe mnogo toplija pića nego u kafićima u Evropi i Severnoj Americi, može biti posebno riskantno, navodi se u izvještaju IARC.

Stučnjaci za istraživanje raka, koje je IARC okupila u Lionu, nisu pronašli dovoljno dokaza da je konzumiranje kafe povezano s pojavom raka, objavljeno je u listu Lancet Oncology.

“Nisam siguran zašto je kafa uvršćena u prvu kategoriju kancerogenih namirnica”, rekao je Oven Jang, epidemiolog na Harvardu.

Jang je naglasio da postojeći dokazi ne ukazuju da ispijanje kafe povećava rizik od pojave kancerogenih oboljenja, dodajući da se ispijanje drugih veoma toplih napitaka može dovesti u vezu s pojavom raka kod ljudi.

Stučnjaci IARC počeli su da razmatraju vezu između čestog konzumiranja vrelih pića i raka, pošto su istraživanja pokazala neobično visoke stope raka jednjaka u zemljama u kojima se tradicionalno ispijaju veoma topli čajevi.

Zamjenica programa za klasifikaciju kancerogenih elemenata Dana Lomis naglasila je da tečnost ispod 60 stepeni celzijusa može izazvati opekotine na koži, kao i da je ispijanje napitaka toplijih od 60 stepeni veoma riskantno. Prema njenim riječima, vrela pića mogu napraviti opekotine na jednjaku koje mogu da prerastu u tumore, ali da dokazi o tome nisu kompletni.

Stručnjaci tvrde da bi bilo bolje pustiti da se pića ohlade, kao mjeru predostrožnosti protiv raka jednjaka, ali upozoravaju na mnogo opasnije uzroke.

Najnovije

Popularno

Više savjeta