Kako kompresovati PDF datoteku?

Sve verzije softverskog paketa Microsoft Office od verzije 2007 imaju opciju “Save as PDF”. Kreiranje PDF dokumenta možete obaviti i pomoću Adobe Acrobat Pro programa, ali pitanje je kako kompresovati PDF datoteku.

Kako kompresovati PDF datoteku

1 Otvorite fajl koji želite da kompresujete. Izaberite stavku “Save As“ i zatim izaberite PDF format. Potražite stavku sa nazivom “Compress” ili “Compress file size”. U novijim verzijama je ponuđena opcija “Optimize for” gdje možemo izabrati Standard ili Minimum size. Također klikom na dugme Tools-> Compress Pictures otvara se prozor u kojem je moguće smanjiti slike u dokumentu i na taj način smanjiti ukupnu veličinu datoteke.

kompresovati PDF

2Proces kompresovanja PDF dadoteke je moguće uraditi i korištenjem nekog od softvera. Možete preuzeti program Free PDF Compressor i pomoću njega obaviti posao. Free PDF Compressor mođete skinuti OVDJE.

Najnovije

Popularno

Više savjeta