Alati za spajanje i razdvajanje PDF datoteka

Odabrali smo nekoliko alata za spajanje i razdvajanje PDF datoteka koji su jednostavni za korištenje, omogućavaju dodatne funkcionalnosti poput učitavanja datoteka s Google Drive ili Dropbox usluga, sigurni su za podatke i omogućavaju besplatno korištenje. Krenimo redom…

Alati za spajanje i razdvajanje PDF datoteka

iLovePDF http://www.ilovepdf.com/merge_pdf

iLovePDF omogućava spajanje i razdvajanje većeg broja PDF datoteka. Korisnik ima mogućnost registracije, a razlika je u količini i veličini datoteka PDF datoteka koje se mogu spajati. Podaci se obrađuju na sigurnim serverima, ali u besplatnim varijantama nije moguća kriptrana veza, vidljive su reklame, vremensko ograničenje poveznice za preuzimanje.

Smallpdf  https://smallpdf.com/

Ovaj alat omogućava spajanje i razdvajanje većeg broja PDF datoteka i ne zahtijeva registraciju ili prijavu. Serveri su sigurni, a svi podaci koji su korišteni, brišu se unutar sat vremena. Posebna je funkcionalnost koju alat omogućava pregled prema stranicama. Na taj način korisnik kod spajanja datoteke može odabrati postojeće stranice unutar jedne datoteke i razmjestiti ih drugim redoslijedom ili ukloniti neželjene stranice i tako stvoriti novu datoteku. Kod razdvajanja datoteke korisnik može umjesto definiranja određenog raspona stranica, označiti one stranice koje želi klikom miša i na taj način razdvojiti datoteku.

PDF Merge http://www.pdfmerge.com/

PDF Merge omogućava besplatno spajanje većeg broja PDF datoteka. Sadrži ograničenje na veličinu datoteka i maksimum je 15 MB.

PDF Split https://www.splitpdf.com/

Ovaj alat omogućava razvajanje PDF datoteka koja također ne zahtijeva registraciju. Ograničenje je na veličinu datoteke 15 MB, spajanje se odrađuje preko sigurne poveznice i omogućeno je učitavanje datoteka s računara ili Dropboxa ili Google Drive servisa.

Internet preglednik (Google Chrome, Opera)

Učitavanjem PDF datoteke u preglednik, desnim klikom miša i odabirom opcije “Print” korisnik ima mogućnost razdvajanja PDF datoteke bez korištenja mrežnih ili instalacijskih alata. Potrebno je odabrati opciju PDF kod odabira printera i zatim definisati raspon stranica koje želimo kao zasebnu datoteku.

Najnovije

Popularno

Više savjeta