Kako je nastao internet

Internet je javno dostupna globalna paketna podatkovna mreža koja zajedno povezuje računala i računalne mreže korištenjem istoimenog protokola. To je “mreža svih mreža” ali znate li kako je nastao internet?

Kako je nastao internet

Internet je osnovan 1969. godine u SAD-u od strane američkog Ministarstva obrane. Zvao se ARPANET (Advanced Research Project Agency – Agencija za napredne istraživačke projekte, dok net označava računalnu mrežu). Cilj te mreže je bio da se poveže određeni broj računala u SAD-u. Inženjeri su morali projektovati Arpanet tako da on radi čak i ako se baci bomba na dio uspostavljene mreže te se uništi, dakle, čak i ako dio komunikacijskog dijela bude uništen, ostatak mreže treba nastaviti funkcionirati bez problema.

arpanet

Tokom 1983. godine dogodio se možda i najznačajniji korak u razvoju interneta. Sa protokola NCP ( Network Control Protocol) prešlo se na TCP/IP protokol, (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), odnosno na tehnologiju koja se i danas koristi. Ovo je ubrzalo razvoj interneta i omogućilo njegovo brže širenje. U vrijeme kada je Apple predstavio Macintosh i kada je Microsoft radio na razvoju operativnog sistema za IBM i Word programu, Arpanet je dostigao brojku od 1.000 umreženih mašina i tada je i preimenovan u internet.

Servis World Wide Web izmišljen je u CERN-u u Švicarskoj 1989. godine, a izmislio ga je Britanac Tim Berners-Lee

Dial-up internet konekcija u razvoju je bila od 1981. godine, a masovno je u svim dijelovima svijeta počela da se koristi u periodu između 1989. i 1991. godine. Tokom 1998. godine internetom je bilo povezano preko 50 miliona korisnika, koji su veze održavali sa preko 25 miliona servera.

Razvoj internet sajtova započeo je tek početkom devedesetih godina prošlog vijeka, pa je 1993. godine postojalo tek oko 100 sajtova. Već 1996. bilo ih je preko 100 hiljada. Do kraja 2012.  godine  registrovana su 634 miliona aktivna veb sajta

kako je nastao internet

Već do 2008. godine internet je povezao preko 440 miliona uređaja, na taj način spajajući preko milijardu korisnika na svijetu. Tokom 2012. godine internet je koristilo već preko dvije milijarde ljudi.Internetom se svakodnevno služi oko 47 % svetske populacije. U brojkama, to je preko 2.7 milijardi korisnika.

Najnovije

Popularno

Više savjeta