Šta je Cloud computing

Šta je cloud computing i koje su prednosti njegovog korištenja pogotovo u poslovnom svijetu.

Šta je cloud i zašto nam je potreban

Šta je cloudFirme s tradicionalnim pristupom, gdje su sadržaji i poslovni program instalirani lokalno kod korisnika na računalima, imaju pristup tim sadržajima samo ako imaju računalo pored sebe ili ako se nalaze unutar firme. Evidencije, dokumente, te sadržaje programa gotovo je nemoguće uređivati izvan lokalne mreže, a nadogradnja programske opreme je skupa i komplikovana.

Zbog rada jednog ili više korisnika na različitim lokacijama javlja se potreba za programskim rješenjem koje omogućuje kolaborativan rad nad evidencijama i dokumentima u stvarnom vremenu.

Što nudi cloud computing

Cloud computing nudi rješenje spomenutih ali i brojnih drugih poslovnih problema. Idealan je za poduzeća koja imaju potrebu za naprednim uslugama na postojećim infrastrukturama ali bez investiranja u novu infrastrukturu i kadrove.

Što znači biti u “oblaku”

Cloud computing je revolucionarni koncept koji nudi novi način pristupa osobnim podacima i aplikacijama, koji više nisu smješteni na računalu već u “oblaku” – što znači da programu, evidencijama i dokumentaciji možete pristupiti s većeg broja uređaja, u bilo koje vrijeme i s različitih lokacija. Sve što je potrebno je internet veza.

Kao rezultat toga korisnici usluga u “oblaku” mogu bolje, brže i jednostavnije koristiti i mijenjati podatke.Cloud usluga - Šta je cloud

Koje su prednosti korištenja usluga u oblaku

Centralizacija – Podaci su centralizirani i pohranjeni na jednom mjestu gdje su stalno dostupni, što korisniku omogućava mobilnost.

Stalna dostupnost – Do servisa i usluge pristupa se s različitih lokacija kada postoji internet veza (a ona je danas dostupna skoro svugdje).

Model najma usluge – Za usluge u “oblaku” ne treba ulagati u skupu infrmatičku infrastrukturu, obučavati i zapošljavati kadrove za održavanje usluga. Cloud servisi se koriste samo kada ih trebate, a o administraciji, podršci i razvoju poslovnih aplikaciju brigu vode davatelji usluge. U uslugu su uključene nadgradnje, svi sigurnosni mehanizmi, arhiviranje, kolokacije podataka, podrška korisnika i slično.

Kontroliran korisnički pristup – Korisničkom administracijom lako je ograničiti pristupe korisnicima (primjerice interno u prostorijama poduzeća, pristup samo dijelu podataka i sl.), kao i mogućnosti izmjene, brisanja ili izvoza podataka.

Sigurnost Vaših podataka – Kod korištenja programskih usluga u “oblaku” mogućnost gubitka podataka jako je mala – ako davatelj usluge koristi paletu sigurnosnih mehanizama (primjer kolokacije – podaci na više mjesta), dnevne sigurnosne kopije podataka i sl., rizik praktično ne postoji.

Pristup Cloudu

Internet je u ovom slučaju sredstvo za prijenos podataka, a program je smješten na udaljenom serveru. Funkcionalnost programa ostaje ista i nije ničim ograničena u odnosu na klasični način rada u programu koji se instalira na računalo. Internet preglednici (browseri) nisu operacijski sustavi te aplikacije u takvim preglednicima nemaju iste funkcije i mogućnosti kao klasične aplikacije. Internet preglednici namijenjeni su prvenstveno pregledavanju Internet stranica, a ne za rad sa složenim aplikacijama.

 

Najnovije

Popularno

Više savjeta