Kako izbrisati i isključiti praćenje lokacije u Google Maps

Google Maps vrlo je korisna aplikacija  za praćenje lokacije te kad se trebate na brzinu snaći i orijentisati. Ako vas brine zaštita privatnosti, možete obrisati povijest lokacija ili isključiti potpuno. Pomno prati i bilježi gdje se sve krećete pa u njoj lako možete vidjeti gdje ste sve bili, skupa s tačnom putanjom kako ste tamo dospjeli.

Kako izbrisati i isključiti praćenje lokacije u Google Maps

  • Otvorite aplikaciju Google Maps na svom telefonu.
  • Odaberite ikonu s tri vodoravne linije u gornjem lijevom uglu zaslona.
  • Kliknite na opciju Your timeline.
  • Na stranici Your timeline kucnite na tri točkice pri vrhu zaslona.
  • U (pop-up) meniju odaberite Settings.

Na raspolaganju su vam tri opcije:

1Želite li obrisati određeni set lokacija kliknite na Delete Location History range i zatim na stranici Delete range odaberite početne i završne datume pa odaberite Delete.

2Kako bi počistili cijelu povijest lokacija odaberite Delete all Location History i potvrdite izbor.

 

3Ako želite namjestiti automatsko brisanje povijesti lokacija svakih nekoliko mjeseci kliknite na Automatically delete Location History. Na idućoj stranici odaberite hoće li automatsko brisanje biti aktivirano svakih tri ili 18 mjeseci, pa odaberite Next.

Kako isključiti praćenje lokacije u Google Maps

  • Na stranici Your timeline kliknite na tri tačkice pri vrhu zaslona.
  • U (pop-up) meniju odaberite Settings.
  • Kliknite na opciju Location History is on.
  • Na stranici Location History isključite opciju Location History.

Kako koristiti Google Maps kao profesionalac

Instagram: eKako

 

Najnovije

Popularno

Više savjeta