Budite u prednosti nad konkurencijom! Odradite migraciju Google analitike na vrijeme!

Jul 2023. godine donosi jedan veliki zaokret za marketinške stručnjake, a samim time i za sva moderna poslovanja koja prepoznaju značaj dobrog pozicioniranja na pretraživačima, odnosno na tržištu. Usmjeravanje marketinških kampanja će od 1. jula tekuće godine biti zasnovano na podacima koje ćemo prikupljati i analizirati uz pomoć nove Google Analytics 4 platforme, dok će Universal Analytics prestati sa radom. Sa približavanjem ovog datuma pitanja među marketarima se gomilaju i uglavnom se odnose na proces migracije, podešavanja i prilagođavanja novom načinu prikupljanja podataka, dok činjenica da pravovremena migracija igra izuzetno veliku ulogu sve više isplivava na površinu. Zbog čega je važno da što prije stupimo u proces prelaska na GA4. šta je GA4 i kakve promjene će nova analitika donijeti u svijetu modernog biznisa, pročitajte u tekstu koji slijedi.

Šta je GA4 i kakve promjene možemo da očekujemo?

Dok Google Analytics poznajemo kao alat koji olakšava praćenje performansi web sajta i samim time doprinosi boljoj procjeni efikasnosti marketinške strategije koju primjenjujemo, GA4 stupa na scenu kao nova generacija analitike, koja ovaj proces podiže na jedan viši nivo. Google Analytics 4 je alat koji će nam pružiti mogućnost boljeg uvida u čitavo korisničko putovanje od prve posjete web lokacije, pri čemu će privatnost korsnika biti takođe značajno poboljšana.

Koje su razlike između Universal Analytics i Google Analytics 4?

Na prvom mjestu je važno da znamo da govorimo o dva zasebna alata, a ne samo o unaprijeđivanju alata koji poznajemo i koji smo od 2005. godine pa do sada koristii. GA4 je model koji se zasniva na događajima, dakle samo mjerenje se vrši na osnovu događaja, za razliku od stare analitike koja je vršila mjerenje na osnovu sesija i prikaza stranica. Oganičeno cross-device i cross-platform izvještavanje takođe odlazi u istoriju sa Universal Analytics i sada govorimo o kontinuiranom izvještavanju, ali će korisnici morati da se prebace na komercijalni GA 360 da bi koristili više od jednog prikaza izvještavanja. HIt Limits-a sa GA4 više nema i ovo je još jedno ograničenje koje nova analitika ukida. Integracija BigQuery dostupna besplatno sa uvođenjem GA4, a IP anonimizacija ne može da se isključi.

Kako razlike između Universal Analytic i GA4 utiču na proces migracije?

Činjenica da govorimo o brojnim razilaženjima između Universal Analytics i GA4 uticala je na to da nema mogućnosti prenošenja podataka na novi GA4 nalog. Trenutni podaci iz stare analitike će biti dostupni samo do kraja tekuće godine, a GA4 počinje da prikuplja podatke od trenutka podešavanja naloga (dakle, ne uključujući istorijske podatke). Ukoliko na vrijeme ne stupimo u proces kreiranja i podešavanja GA4 naloga, možemo da dođemo u situaciju u kojoj će donošenje svih poslovnih odluka (u vezi sa marketinšim kampanjama, KPI-evima, kao i proizvodima ili uslugama) biti značajno otežano. Uspješna GA4 migracija zahtjeva pravovremenu reakciju i pripremu u vidu prikupljanja i obrade relevantnih podataka, jer samo ako imamo potpuni pristup istorijskim podacima u GA4 možemo maksimalno da iskoristimo prednosti za koje nam se migracijom otvara mogućnost.

Kako pravovremena GA4 migracija može dovesti do prednosti u odnosu na konkurenciju?

Pravovremena reakcija kada je u pitanju migracija na GA4 znači da ćemo da izbjegnemo rizik od gubljenja kontinuiteta praćenja bitnih podataka. Ova promjena dovodi do svojevrsne trke u svijetu biznisa, gde će konkurentna poslovanja da dobiju priliku za prednost ili da izgube prednost u zavisnosti od toga kako se postave prema procesu migracije. Ukoliko naša konkurencija na početku jula počne analizu postojećih kampanja bez istorijskih podataka, dok smo mi pripremili i obradili podatke i pravilno otpočeli podešavanje GA4 naloga, automatski ćemo dobiti značajnu prednost u odnosu na njih.

Na koji način da pristupim migraciji na GA4?

Važno je da imamo na umu da je migracija na GA4 proces, da ne postoji instant rješenje, a takođe i da ne postoji pristup migraciji koji je jednak za sva poslovanja. Migraciji možemo da pristupimo samostalno, ali je pri tome važno da se oslonimo na vodiče koje nam na raspolaganje stavljaju stručnjaci, poput Four Dots tima za data tracking & analytics. S druge strane, za neke će bolje rešenje da bude direktna saradnja sa stručnjacima, koji će primjeniti svoju strategiju za migraciju i implementaciju GA4. Prvi korak migracije bi bez sumnje trebalo da bude analiza trenutnog Google Analytics naloga i bitnih ciljeva koje pratimo, a tek nakon toga samo kreiranje i podešavanje novog GA4 naloga. Na podešavanje novog naloga nadovezuje se podešavanje prethodnih metrika, događaja i konverzija na nove GA4 opcije, kao i podešavanje automatskih dashboard marketing izveštaja, koje bi Four Dots Data Tracking & Analytics team načinio pomoću Reportz.io i GA4. Budući da govorimo o novom modelu, dobro je da uzmemo u obzir dostupne edukacije, ne bismo li kasnije na najbolji mogući način koristili GA4 i naposletku uživali prednosti koje nam nova analitika sobom donosi.

Sa približavanjem 1. jula liste čekanja i vrijeme implementacije će nesumnjivo biti duže. Ova činjenica stavlja dodatni akcenat na važnost pravovremene reakcije – prikupljanja istorijskih podataka i implementacije GA4. Ukoliko želite da budete korak ispred vaše konkurencije, stupite temeljno u proces migracije i budite spremni da učite. Google Analytics 4 će učiniti vaše marketinške napore efektnijim i pomoći stručnjacima da usmjere kampanje na najbolji mogući način, optimizujući online iskustvo, a istovremeno se prilagođavajući novim standardima za poštovanje privatnosti korisnika.

Instagram eKako

Najnovije

Popularno

Više savjeta