11 neobičnih HTML Tagova za unaprijeđenje vještina Web razvoja

HTML (HyperText Markup Language) je osnovni jezik koji se koristi za kreiranje i strukturiranje web stranica. Većina web developera je upoznata sa osnovnim HTML tagovima kao što su <div>, <p>, <a> i slični. Međutim, postoji niz neobičnih HTML tagova koji se rijetko koriste, ali mogu značajno unaprijediti vaše vještine web razvoja. U ovom članku, istražujemo 11 takvih neobičnih tagova koji vam mogu pomoći da se izdvojite kao web developer i unaprijedite korisničko iskustvo na vašim stranicama.

11 Neobičnih HTML Tagova

1. <details> i <summary>

Ovi tagovi vam omogućavaju da kreirate sklopive sekcije na vašoj stranici. Tag <summary> se koristi za naslov sekcije, dok se tag <details> koristi za sadržaj koji će biti sakriven sve dok korisnik ne klikne na naslov. Ovo je korisno za pružanje dodatnih informacija na stranici, ali bez pretrpavanja korisničkog interfejsa.

2. <mark>

Tag <mark> se koristi za označavanje dijela teksta kao važan ili naglašen. Tekst označen ovim tagom će obično biti istaknut žutom pozadinom. Ovo je korisno za isticanje ključnih informacija na vašim stranicama.

3. <abbr>

Tag <abbr> se koristi za definisanje kratice ili skraćenice i pruža opcionalni atribut title koji omogućava dodavanje punog značenja skraćenice kada korisnik pređe mišem preko nje. Ovo je posebno korisno za tehničke ili stručne termine.

4. <time>

Tag <time> se koristi za označavanje datuma i vremena. Može se koristiti i za povezivanje sa strojno čitljivim formatima, što je korisno za pretraživače i čitače ekrana.

5. <figure> i <figcaption>

Ovi tagovi se koriste za grupisanje slika, dijagrama ili drugih medija sa pripadajućim opisima. Tag <figure> omotava medij, dok tag <figcaption> definiše opis koji ga prati.

6. <kbd>

Tag <kbd> se koristi za predstavljanje korisničkog unosa sa tastature. Tekst unutar ovog taga će često biti prikazan u fontu koji simulira izgled tastature.

7. <samp>

Tag <samp> se koristi za prikazivanje uzorka izlaza sa programskog koda ili skripte. Ovo je korisno za ilustriranje očekivanog rezultata.

8. <progress>

Tag <progress> se koristi za prikazivanje napretka nekog procesa ili zadatka. Može biti koristan za vizualizaciju napretka učitavanja stranice ili izvršavanja neke akcije.

9. <cite>

Tag <cite> se koristi za označavanje naslova knjiga, članaka ili drugih radova koji su citirani na stranici. To pomaže u naglašavanju citiranih izvora.

10. <data>

Tag <data> se koristi za pružanje strojno čitljivih podataka unutar HTML dokumenata. Ovo je korisno za programere koji automatiziraju procesiranje podataka.

11. <small>

Iako tag <small> nije neobičan, često se zaboravlja. On se koristi za označavanje teksta kao manjeg i manje važnog. To je korisno za napomena, upute ili legalne informacije na stranici.

U zaključku, poznavanje ovih neobičnih HTML tagova može unaprijediti vaše vještine web razvoja i omogućiti vam da pružite bolje korisničko iskustvo. Neki od ovih tagova su korisni za bolju semantičku strukturu stranica, dok drugi pružaju dodatne funkcionalnosti koje mogu obogatiti sadržaj. Iskoristite ove tagove pametno kako biste se istakli kao vješt web developer.

 

Instagram eKako

Najnovije

Popularno

Više savjeta