Zašto avioni lete visoko?

Postoje dovoljno dobri razlozi zašto u pravilu avioni lete visoko na nešto više od 10000 metara visine.

Zašto avioni lete visoko?

Prvi razlog je ekonomske naravi. Zrak na takvim visinama je rjeđi, pa je samim time let lakši, jeftiniji i brži. Visina na kojoj lete standardni komercijalni avioni iznosi između 10000 i 13000 metara. Iznad te brojke se ne leti zbog nedostatka kisika.

Neki avioni su ipak letjeli i lete na većim visinama. Jedan od takvih primjera nekadašnji je “ponos Francuske” Concorde, koji je letio na visini između 15000 i 18000 metara.

Let na takvim visinama dovodio je do izbjegavanja vremenskih neprilika, jer dok svi avioni redom lete u troposferi, koja je najbližu tlu i bilježi najviše vremenskih promjena, stratosfera, kojom je letio Concorde, ne bilježi ih ni približno toliko. Također, u višim atmosferskim dijelovima nema straha od sudara s drugim avionima, a nema ni ptica koje vam mogu prouzročiti velike probleme ako se zabiju u motor.

Ukoliko se kvar u avionu dogodi na većoj visini, pilot će i u slučaju najvećih kvarova imati više vremena za reakciju.

Najnovije

Popularno

Više savjeta