Najveći problemi besmrtnosti

Besmrtnost je tema kojom se ljudi bave od svog postanka. Uglavnom se pripisuje bogovima i mitskim bićima. Međutim, to se može promijeniti u budućnosti.

Smatra se da će napredak čovječanstva na kraju da dovede do besmrtnosti. Mnogi smatraju da to i nije baš tako dobro. Besmrtnost sa sobom nosi i mnoge probleme.

Najveći problemi besmrtnosti

Još veći strah od smrti

Pretpostavimo i da je omogućen vječni život. Opasnost od smrti će još uvijek postojati ali će biti smanjena. Na primjer, ako izgorimo u vatri, ne može nas spasiti nikakva tehnologija. Ili, na primjer, prestanemo da unosimo hranu, energiju, vazduh. Svi ti događaji  bi i dalje mogli dovesti do smrti. Tada bi se kod ljudi stvorila još veća paranoja. Ako bi postojala mogućnost da budemo besmrtni, mi bi počeli da zaziremo od bilo čega što bi moglo da nas dovede do toga. Jer sada bi potencijalni gubitak bio mnogo veći.

Uništavanje porodica i društvenih veza

Kada bi ljudi bili besmrtni nijedna porodična veza ne bi mogla da opstane. Čak bi odnosi i između roditelja i djece mogli da zahladne poslije par stotina godina. Pitanje je i kakva će biti ljudska svijest kada znaju da će živjeti vječno. Neće više biti potrebe da vaspitavamo nasljednike i održavamo tradiciju.

Smanjenje ljudskosti

Tijelo koje ne stari, odolijeva bolestima i koje može nesmetano da se koristi zauvijek. U zavisnosti od toga koliko nauka bude uznapredovala, to novo savršeno tijelo bi, ili moralo da se stalno dograđuje matičnim ćelijama, ili bi predstavljalo kombinaciju robota i čovjeka. Tako da ne bi bilo ništa čudno da čovjek u budućnosti postane kiborg ili nešto više od toga.

Rađanje djece

Ovo je veliki problem, jer kad su ljudi besmrtni tada stvaranje novih naraštaja gubi smisao. Kad bi se omogućilo da se djeca rađaju došlo bi do prevelikog broja stanovnika, jer niko ne bi umirao. Na kraju bi to dovelo do problema prenastanjenosti. Prenastanjenost bi sigurno dovela do novih ratova.

Zaboravnost

U sjećanju nam ostaju samo momenti koji su ostavili poseban utisak na nas. U našem mozgu ništa nije zaboravljeno, ali mozak mora da filtrira sjećanja i činjenice koje pamtimo, kako ne bi došlo do preopterećenja. Pitanje je šta će se desiti kada ljudi budu stari i po par hiljada godina. Ako se ne budu sjećali događaja starijih od posljednjih sto godina, pitanje je i koja je svrha besmrtnosti. Šta će se desiti sa svim tim informacijama koje stoje zaturene u mozgu? Ljudski um to vjerovatno ne bi mogao sve da obradi.

Najnovije

Popularno

Više savjeta