Koliko je bitan rad na sebi i konstantna edukacija da bi poslovno napredovali

Danas gotovo da ne možemo da zamislimo uspješnu karijeru bez neprestanog učenja, pohađanja različitih treninga i razvijanja neophodnih vještina, odnosno potreban je konstantan rad na sebi. Ona je cjeloživotni proces koji se ne završava formalnim obrazovanjem i odabirom profesije, već zahtjeva adaptacije na dinamične promjene koje se odvijaju na tržištu rada. Razvojem modernih tehnologija, izrodila su se potpuno nova zanimanja za koja su potrebna određena znanja i skilovi sa kojima nismo imali priliku da se susretnemo tokom studiranja.

Kako bismo uhvatili korak sa aktuelnim trendovima na tržištu rada i odgovorili na potrebe potencijalnih poslodavaca, neophodno je da promjenimo perspektivu i proširimo naše kapacitete. Učenje je jedini put ka ostvarivanju uspješnih poslovnih rezultata i otvaranju novih mogućnosti u konkurentnom biznis svijetu.

Koliko je bitan rad na sebi i konstantna edukacija da bi poslovno napredovali

Željena oblast

Prije nego što odlučite da investirate vaš novac i vrijeme u dodatne edukacije, dobro razmislite u kojoj oblasti želite da se usavršavate. Ovakva vrsta preispitivanja normalna su i neophodna pojava tokom razvoja jedne karijere, te odlična alatka za dalje kreiranje planova. Da li vas trenutni posao ispunjava i imate motivaciju da nastavite da gradite karijeru u tom smjeru, ili ipak želite da iskusite nešto drugačije?

Kakva su primanja na pozicijama za koje planirate da se usavršavate i da li postoji opcija remote rada? Na ova i slična pitanja ćete morati odgovoriti, kako biste odredili pravac vašeg karijernog puta i bili sigurni da ulažete energiju i sredstva u nešto što vas zaista ispunjava.

Otvaraju se nove pozicije

Dodatno obrazovanje čini vas ozbiljnijim kandidatom na konkuretnom tržištu rada i otvara mogućnosti da aplicirate na pozicije za koje prije niste bili dovoljno kvalifikovani. Svakodnevne inovacije u svim poljima poslovanja, iznjedrile su i nova zanimanja, a samim tim i povećale broj otvorenih pozicija. Paralelno sa tim, javlja se i potražnja za kandidatima koji posjeduju nove vještine i mogu da odgovore na potrebe savremenog načina poslovanja. Oglasi za posao koje Novi Sad ili Beograd imaju u svojoj ponudi mogu biti najbolji pokazatelji trenutne situacije na tržištu rada, budući da veći gradovi ipak imaju širi opseg poslova i nude bolje uslove.

Jačanje samopouzdanja

Složićemo se da je za uspjeh u poslovnom svijetu potrebno imati povjerenja u sebe i u sopstvene kvalitete. Sticanje određenog sertifikata neće nam donijeti samo nova znanja, nego će i pozitivno uticati na naše samopouzdanje i naš profesionalni ego. Osjetićemo se ponosno što smo uspjeli u nečemu i savladali određene izazove koji su nam do tada bili nedostižni. Samopouzdanje je osobina koja se u poslovnom svijetu veoma cijeni, a krasi gotovo svakog uspješnog menadžera i stručnjake na visokim pozicijama. Ljudi sa visokim stepenom samopouzdanja imaju više šansi za napredovanje i bolju zaradu, te su spremniji da se brže prilagode konstantnim promjenama sa kojima se tokom karijere susreću. Edukacija jeste jedan od načina koji će nam pomoći da se osjećamo sigurnije, snažnije i da u svakom trenutku vjerujemo u sebe.

Širenje mreže kontakata

Jedan od ključnih elemenata za uspešnu karijeru jeste i poznavanje što većeg broja profesionalaca i ljudi koji se bave sličnim poslom. Takozvani networking je neophodno sredstvo za ostvarivanje novih poslovnih kontakata i upoznavanje potencijalnih klijenata. Pohađanjem različitih radionica i edukacija, imamo priliku da se susretnemo sa ljudima koji imaju bogato profesionalno iskustvo i razmjenjujemo ideje sa njima. Veoma često, ovakvi susreti se mogu završiti uspješnom saradnjom i poslovnom prilikom koja se ne propušta.

Dostupnost različitih edukacija

Paralelno sa trendovima na tržištu rada, pojavio se i veliki izbor različitih online kurseva i edukacija, koji su zbog svoje praktičnosti postali primarni vid učenja. Raspored današnjeg modernog čovjeka je prilično dinamičan i gust, te ostavlja minimum slobodnog vremena za druge aktivnosti. Iz tog razloga, kursevi ovakvog tipa nam pružaju mogućnost da nastavu pohađamo u skladu sa našim slobodnim vremenom, ne ugrožavajući angažman na trenutnom poslu. Ponuda edukacija je zaista široka, a određene sertifikate možete steći čak i besplatno.

Samousavršavanje je odlika modernog doba i neophodan potez svakoga ko želi da se ostvari, kako na privatnom, tako i na poslovnom polju. Zahvaljujući digitalizaciji i konstantnom napretku tehnologije, obrazovanje nikada nije bilo dostupnije, a u potpunosti je prilagođeno navikama savremenog čovjeka. Iskoristite sve vaše potencijale i naoružajte se vještinama koje će vas dovesti do uspjeha i učvrstiti vaše mjesto u željenoj sferi poslovanja.

Najnovije

Popularno

Više savjeta