Kako se formira JMBG

Jedinstveni matični broj građana (JMBG) je identifikacioni broj uveden 31. decembra 1976, a dodjeljivan je svim novorođenim građanima tadašnje SFRJ. Svi ranije rođeni građani također su dobili ovaj broj, koji je ostao u upotrebi u svim novonastalim državama.

JMBG može otkriti sljedeće podatke:

  • datum rođenja
  • regija rođenja
  • redni broj
  • spol osobe

Kako se formira JMBG

Broj treba da se sastoji od 13 cifara u formi „DD MM GGG RR BBB K“ (bez bijelih mjesta), gdje su:

DD – dan rođenja

MM – mjesec rođenja

GGG – zadnje tri cifre godine rođenja

RR – politički regija rođenja (za građane rođene prije 1976. godine politički regija gdje su trenutno živjeli).

Podatke o RR broju za države bivše SFRJ možete pogledati OVDJE

BBB – jedinstveni broj (000–499 muškarci, 500–999 žene),

K – kontrolni broj

  • Kontrolna cifra se izračunava formulom gdje DDMMGGGRRBBBK = ABVGDĐEŽZIJKL

Ako je JMBG zapisan u formatu abcdefghijlmk, onda se kontrolni broj računa na sljedeći način:

k = 11 – {[ 7 ∙ (a + g) + 6 ∙ (b + h) + 5 ∙ (c + i) + 4 ∙ (d + j) + 3 ∙ (e + l) + 2 ∙ (f + m)] mod11}

Treba sabrati 1. i 7, 2. i 8, 3. i 9, 4. i 10, 5. i 11, 6. i 12. cifru matičnog broja i dobijenih šest zbirova pomnožiti sa 7, 6, 5, 4, 3 i 2, respektivno, a zatim sabrati dobijene proizvode. Dobijeni broj podijeliti sa 11, a zatim ostatak tog dijeljenja oduzeti od 11.

  • “mod” označava ostatak dijeljenja nekim brojem, na primjer: 17 mod 3 = 2, što znači 17 : 3 = 5 i ostatak 2, odnosno 3 ∙ 5 + 2 = 17. Za izračunavanje kontrolnog broja koristi se mod 11.
  • ako je kontrolna cifra između 1 i 9, ostaje ista (L = K)
  • ako je kontrolna cifra veća od 9, postaje nula (L = 0)

Primjeri:

Prvo muško dijete rođeno 1. januara 2100. godine u Beogradu će imati JMBG 0101100710006.

Izračunavanja kontrolnog broja za žensku osobu rođenu 05. 12. 1981. u Beogradu:

– dd = 05,

– mm = 12,

– ggg = 981,

– rr = 71,

– bbb = 777 (u ovom slučaju pretpostavljeni broj),

– k = ?.

JMBG – 051298171777k, pa je k:

k = 11 – {[ 7 ∙ (0 + 1) + 6 ∙ (5 + 7) + 5 ∙ (1 + 1) + 4 ∙ (2 + 7) + 3 ∙ (9 + 7) + 2 ∙ (8 + 7)] mod11}

k = 11 – {[ 7 + 72 + 10 + 36 + 48 + 30] mod 11}

k = 11 – {203 mod 11}

k = 11 – 5

k = 6

Sada JMBG glasi 0512981717776.

Najnovije

Popularno

Više savjeta