Kako je nastao klavir

Klavir je instrument sa tipkama koji proizvodi ton udarom batića, koji je povezan sa tipkom, u žicu. Zbog svojih velikih tehničkih i muzičkih mogućnosti je jedan od instrumenata sa vrlo bogatom muzičkom literaturom.

Kako je nastao klavir

Bartolomeo Kristofori, koji je nekad pravio muzičke instrumente u Italiji, smatra se izumiteljem modernog klavira. Živio je od 1655. do 1731. Napravio je ovaj instrument negdje u 18.vijeku dok je radio u službi princa Ferdinanda Medičia, vodeći računa o njegovim instrumentima.

Bartolomeo-cristofori-italian-inventor-of-the-piano-1

Sva tri originalna klavira koje je napravio Kristofori postoje i danas i sva tri klavira potiču iz 20-ih godina 18.vijeka. Prvi je napravljen 1720. i trenutno se nalazi u Njujorku, u muzeju Metropolitan. Drugi potječe iz 1722., nalazi se u Rimu u Nacionalnom muzeju muzičkih instrumenata (Museo Nazionale degli Strumenti Musicali). Treći datira iz 1726., a trenutno se nalazi u Leipzig University’s Musikinstrumenten (Leipzig University’s Musikinstrumenten).

 

Najnovije

Popularno

Više savjeta