Kako funkcioniše životno osiguranje

Kada govorimo o životnom osiguranju nailazimo na velik broj pitanja, zabluda i pogrešnih tumačenja (shvaćanja). Šta je životno osiguranje, čemu ono služi, zašto ga je dobro imati i gdje i zašto nastaju najveće zablude, pročitajte u tekstu niže.

Šta je životno osiguranje i čemu ono služi?

Osnovni cilj životnog osiguranja jest financijska zaštita porodice u slučaju smrti ili teške bolesti osigurane osobe. Vrlo često se kod životnog osiguranja izbjegava govoriti o rizicima koje, u slučaju njihovog nastanka, financijski pokriva polica životnog osiguranja. Međutim, upravo zbog izbjegavanja riječi „smrt“ i „teška bolest“ svijest o tome koliki one gubitak za porodicu predstavljaju nije dovoljno razvijena.

Sigurno znate kako o vama ovise ili će tek ovisiti drugi članovi porodice. Svako od nas ima (ili će imati) osobu koju financijski pomaže – bilo da se radi o starijim i/ili bolesnim roditeljima, djeci koju treba odgajati i školovati ili drugim članovima koji možda imaju slabiju financijsku situaciju.

Stoga životno osiguranje funkcioniše na način da uplaćujete određenu svotu novaca s primarnom svrhom zaštite vaše porodice.

Različite vrste osiguranja i najčešći uzrok nesporazuma

Životna osiguranja mogu se podijeliti u četiri osnovne grupe:

 • Klasična (mješovita) životna osiguranja koja imaju pokriće za slučaj smrti i za slučaj doživljenja; kod nekih osiguravatelja postoje i određene vrste mješovitih životnih osiguranja koja, uz pokrića za slučaj smrti i doživljenja, nude i pokriće za teške bolesti;
 • Riziko životna osiguranja koja imaju pokriće samo za slučaj smrti;
 • Štedna životna osiguranja koja imaju pokriće za slučaj doživljenja – najčešće dječja životna osiguranja;
 • Životna osiguranja povezana s ulaganjem u investicijske fondove koja imaju određeno pokriće za smrt, a u slučaju doživljenja korisniku se isplaćuje novčana vrijednost investicijskog računa. Ovakve vrste osiguranja popularne su kod onih koji žele dodatno oplemeniti svoj uloženi novac uz prihvat rizika (vezano uz poslovanje fondova), a idealne su za osobe koje već imaju neku policu klasičnog životnog osiguranja.

  Kako funkcionišu klasična životna osiguranja i šta je doživljenje?

   

  Kod ugovaranja životnog osiguranja svako bira osiguranu svotu – tačan iznos novaca koji će dobiti u:

  • Slučaju nastanka osiguranog slučaja (smrti/teške bolesti)
  • Slučaju da istekne rok na koji se polica ugovorila – doživljenje

   

  Isplata za doživljenje

  Klasično životno osiguranje razlikuje se od gotovo svih drugih vrsta osiguranja jer, za razliku od automobilskog osiguranja ili osiguranja doma gdje plaćate samo za slučaj da se nešto dogodi, niti u jednom slučaju novac ne zadržava osiguravatelj već novac uvijek dobivate – vi ili članovi vaše obitelji. Termin koji koristimo za istek ugovorenog roka police životnog osiguranja zovemo „doživljenje“.

  Koja je prednost životnog osiguranja u odnosu na štednju u banci?

  Mnogi će pomisliti kako im je svejedno uplaćivali oni svoj novac na štednju u banku ili ugovorili policu osiguranja života pa uplaćivali taj isti novac osiguravajućoj kući. Mnogi će reći i da je prva varijanta bolja.

  No, to jednostavno nisu usporedivi proizvodi. Zašto?

  1. Zato što je životno osiguranje prije svega OSIGURANJE. Ono podrazumijeva da ste tokom cijelog trajanja financijski zaštitili članove svoje porodice za slučaj smrti i/ili teške bolesti na punu osiguranu svotu. To znači da u trenutku nastanka osiguranog slučaja, dogodi li se on nakon 3 mjeseca plaćanja premije ili 10 godina, članovi vaše porodice dobivaju PUNU osiguranu svotu, bez obzira koliko je do tada novaca uplaćeno. U banci to nije tako. U banci nasljednici dobivaju samo onaj dio novca koji je do tad uplaćen.
  2. Ovisno o odabranom programu životnog osiguranja, osigurane svote mogu biti i dvostruke i trostruke u slučaju nastanka osiguranog slučaja.

  Jedna od glavnih nedostataka životnog osiguranja u odnosu na štednju u bankama jest nemogućnost podizanja novca prije isteka ugovorenog roka, odnosno neisplativost tog poteza. Međutim, sve više banaka i kod ranije isplate štednje zaračunava izlaznu naknadu.

  U svakom slučaju, životno osiguranje je važna, dugoročna financijska obveza koju treba pažljivo planirati kako bi se iskoristio njegov puni potencijal.

Izvor: grawe.hr

Najnovije

Popularno

Više savjeta