Kako uočiti problem sa alternatorom

Alternator je generator izmjenične struje. Na sebi ima namote i rotor s elektromagnetima pa se zapravo i pomoću magnetnog polja stvara napon, ali on je izmjenični. Ipak  akumulatoru je potreban istosmjerni napon tako da uz alternator postoje i diode ili drugi usmjerivači koji ga pretvaraju u istosmjerni.

Bitno je da napon na alternatoru uvijek bude jednak, jer da je različit lako bi došlo do kvarova. Iz tog razloga mora postojati regulacijski prekidač kojem je glavna uloga ograničavanje napona i ublažavanje predavanja struje.

Alternator je veoma važan dio za cijeli sistem automobila jer ako nema struje, nema ni sigurne i udobne vožnje. Najlakši način da otkrijemo probleme s ovim dijelom je da uočimo crvenu lampicu koja se upalila na kontrolnoj ploči.

lampica

Crvena signalna lampica koja na sebi nosi simbol akumulatora jedna je od osnovnih koju svaki vozač vrlo dobro zna. Kada ovaj simbol pocrveni, onda nešto definitivno nije uredu sa strujnim krugom koji napaja električne potrošače. Ipak, ova lampica se neće upaliti onda kada dotrajali akumulator već nije u stanju zavrtjeti prvih nekoliko taktova motora. Lampica dakle, ne indicira nedovoljan kapacitet akumulatora, nego nešto drugo. Obično se ova lampica aktivira onda kada dotrajali alternator više nije u stanju puniti akumulator ili davati potreban napon svim potrošačima.

U cijeloj toj priči o alternatoru veoma je važan dio i remen. Ako imate dizel te imate jedan remen za pogon, a drugi za vodenu pumpu, tada ćete se moći nastaviti voziti još neko vrijeme. No, ako imate vozilo u kojem ima jedan remen preko kojeg se pokreće i vodena pumpa, tada biste si na leđa mogli natovariti i pregrijavanje motora te izbacivanje vode iz sistema, čime će problem postati još veći i opsežniji te naravno skuplji.

Pucanje remena zapravo je najčešći problem kod alternatora

Uz pucanje remena, lampica će se upaliti i ako vam je pukao  regler. Regler je sklop koji bez obzira na broj okretaja remena za zadatak ima održati napon u akumulatoru od oko 12 do 14 V. Ako regler ne radi, onda se stvara preveliki napon na akumulatoru koji u konačnici zbog toga može pregorjeti. Također, ako regler ne radi dobro, napon može biti i prenizak pa automobil neće moći voziti. Zanimljivo je da se kvar na regleru može doslovno nanjušiti jer se u kabini vozila osjeti miris kiseline budući se iz akumulatora počinje izbacivati kiselina zbog prejakog punjenja.

Greška može biti i u diodama u sistemu. Obično kada je regler u kvaru tada lampica za alternator sjaji intenzivno crvenim sjajem, a kada se radi o greškama u diodama, crvena je blažeg intenziteta, kao da lampica svijetli na pola.

Je li nam alternator dobar ili ne možemo sami provjeriti voltmetrom. Ovaj uređaj spojimo na akumulator. Dok je automobil ugašen, vrijednost treba biti oko 12 V. Kada upalimo motor, vrijednost bi trebala biti od 13 do 14 V i to je znak da alternator dobro obavlja svoj posao.

Najnovije

Popularno

Više savjeta