Kako se pravilno postaviti za volanom

Većina vozača svjesna je da im bezbjednost pri vožnji obezbjeđuju elementi aktivne zaštite kao što su zračni jastuci, ABS ili elektronska kontrola stabilnosti – ESP. Međutim ne znaju da je osnovni uslov za bezbjednost pravilan položaj za upravljačem.

Kako se pravilno postaviti za volanom

Postoji mnogo razloga koji dokazuju zašto je pozicija vozača jedan od najvažnijih bezbjednosnih elemenata. Ovo su neki od njih:
1Bitno je da se tijelo udobno smjesti u sjedište, i to tako da ono podržava lumbalni dio. Naslon sjedišta treba da bude podešen na taj način da tijelo drži uspravno. To će da omogući bolju preglednost puta.

2Ukoliko automobil ima mogućnost za podešavanje sjedišta po visini, svakako treba da se iskoristi, jer se time povećava preglednost. Visinu sjedišta treba podesiti tako da glava vozaču bude desetak centimetara ispod krovne linije kako se ne bi udario u slučaju prelaska preko neke veće rupe ili neravnine.

sjedenje3Važno je da se sjedi dovoljno blizu upravljača kako bi vozač u kritičnoj situaciji bio sposoban da na vrijeme reaguje pritiskajući odgovarajućom snagom papučicu kočnice i spojnice. Ukoliko je previše udaljen od papučica, nogama neće moći da postigne dovoljnu silu pritiska, što može da bude vrlo opasno.

4Udaljenost od upravljača isto tako je važna i zbog položaja ruku koje bi trebalo da budu blago povijene i postavljene na sredinu spoljašnjeg dijela upravljača (položaj na satu 9-3). Na ovaj način vozač ima bolju kontrolu u situacijama kada je potrebno da iskoristi motoričke sposobnosti upravljanja vozilom.
5Na sigurnosni pojas treba da se obrati posebna pažnja. Treba da se obrati pažnja na to da u džepovima ne bude mobilni telefon, ključevi ili neki drugi tvrdi predmet. Ukoliko dođe do nesreće, pojas stavljen preko ovih predmeta nabiće ih u tijelo, što može da izazove teže povrede. Zbog neispravnog sigurnosnog pojasa ili zbog njegovog nekorišćenja može da se dogodi da pri eventualnom sudaru ne dođe do aktiviranja zračnog jastuka.

Najnovije

Popularno

Više savjeta