Kada gubite prava iz osiguranja

Po osnovu obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, nemate pravo na naknadu štete:

 • ako ste vi prouzrokovali štetu;
 • za stvari koje su vam povjerene na prevoz ili čuvanje;
 • za štetu nastalu pri prevozu nuklearnih ili drugih radioaktivnih materijala;
 • ako je šteta nastala učestvovanjem na trkama kojima je cilj postizanje najveće brzine;

Kada gubite prava iz osiguranja – osiguranje automobilske odgovornosti?

 • ako se lica prevoze na mjestu koje nije predviđeno za prevoz lica;
 • ako vozilom upravlja lice bez odgovarajuće vozačke dozvole;
 • ako ste upravljali vozilom pod utjecajem alkohola, droge ili narkotika. Smatra se da je vozač pod uticajem alkohola ako je udio alkohola u krvi 0,5 promila i više i ako se nakon saobraćajne nezgode odbije podvrgnuti ispitivanju alkoholiziranosti.

U kojim slučajevima gubite pravo na odštetu na osnovu kasko osiguranja?

 • ako vozilom upravlja lice bez odgovarajuće vozačke dozvole za dotično vozilo;
 • ako ste upravljali vozilom pod utjecajem alkohola, droga i drugih narkotika. Smatra se da je vozač pod uticajem alkohola ako je koncentracija alkohola u organizmu viša od zakonom dozvoljene;
 • ako ste štetu prouzrokovali namjerno ili prevarom;
 • ako usljed grube nemarnosti kršite važeće saobraćajne propise, kao što je: svjesno prolazak na znak crvenog svjetla na semaforu, vršite preticanje na mjestu na kojem to nije dozvoljeno, vozite brzinom koja je 100% viša od dozvoljene na tom dijelu puta.
 • ako nakon ostvarenog rizika krađe vozila niste u mogućnosti predočiti set originalnih ključeva dotičnog vozila.

Izvor: triglav.ba

Najnovije

Popularno

Više savjeta