Kako spojiti više Word dokumenata u jedan

Prilikom rada s Microsoft Word dokumentima često puta moramo kombinovati dva ili više dokumenata u jedan. U narednih par koraka je objašnjeno kako na jednostavan način spojiti više Word dokumenta u jedan.

Kako spojiti više Word dokumenata u jedan

1Otvorite Word dokument u koji želite dodati drugi dokument.

2Postavite pokazivač na mjesto gdje želite ubaciti tekst iz drugog dokumenta.

3Zatim kliknite na Insert.

 

4Kliknite na Object (objekt) ( tačnije na malu strelicu pored ), da bi se otvorio padajući meni.

5Odaberite Text from file (tekst iz datoteke).

 

Word-Text-from-file

6Otvoriti će se prozor u kojem treba odabrati datoteku koju želimo kombinovati sa trenutno otvorenom datotekom.

7Nakon što smo to uradili, kliknemo na Insert da bi završili sa ubacivanjem teksta.

word numerisanje

Najnovije

Popularno

Više savjeta