Kako spojiti više Word dokumenata u jedan

Prilikom rada s Microsoft Word dokumentima često puta moramo kombinovati dva ili više dokumenata u jedan. U narednih par koraka je objašnjeno kako na jednostavan način spojiti više Word dokumenta u jedan.

Kako spojiti više Word dokumenata u jedan

1Otvorite Word dokument u koji želite dodati drugi dokument.

2Postavite pokazivač na mjesto gdje želite ubaciti tekst iz drugog dokumenta.

Advertisements


3Zatim kliknite na Insert.

 

4Kliknite na Object (objekt) ( tačnije na malu strelicu pored ), da bi se otvorio padajući meni.

5Odaberite Text from file (tekst iz datoteke).

 

Word-Text-from-file

6Otvoriti će se prozor u kojem treba odabrati datoteku koju želimo kombinovati sa trenutno otvorenom datotekom.

7Nakon što smo to uradili, kliknemo na Insert da bi završili sa ubacivanjem teksta.

word numerisanje