Kako se formira folder

Folder je jedna od osnovnih stvari Windows operativnog sistema. Može se definisati i kao omotnica ili katalog). Folder je u stvari imaginarna omotnica u koju se pohranjuju razne datoteke. Jedan folder može da sadrži i druge foldere.

Kako se formira folder

U računarstvu, direktorij (direktorijumkatalogfasciklaimenik ili omotnica) je kataloška struktura sistema datoteka koja sadrži reference prema ostalim računarskim datotekama, i često prema drugim direktorijima (folderima).

1Ako pojednstavimo stvari, folder se može shvatiti kao neka vrsta  imaginarne fascikle. Svaki folder ima svoje ime. Ime je niz od najviše 255 znakova. U imenu se ne mogu  koristiti znakovi: *?“/:\|.

2Svaki disk ima jedan osnovni folder (ROOT-korjen). U tom folderu se nalazi sve što je zapisano na disku. Osnovni folder označava se obrnutom kosom crtom (\).Osnovni folder sadrži podfoldere, a ovi opet svoje podfoldere itd. Tako se dobija razgranata folderska struktura slična drvetu.

3Staza je niz foldera započet osnovnim folderom u kojem svaki folder pripada svom prethodniku iz staze. Staza se zapisuje tako što se imena foldera razdvajaju \. Staza je put od osnovnog foldera do nekog drugog foldera na folderskom drvetu gde se u svakom koraku prelazi iz foldera u njegov podfolder.

 

 

Najnovije

Popularno

Više savjeta