Kako promijeniti font u Wordu

Znate li kako promijeniti font u Wordu? Zadani font u programu Word 2010 je Calibri, koji izgleda elegantno na zaslonu, ali nije previše čitljiv jer pripada Sans Serif vrsti pisma.

Kako promijeniti font u Wordu

1Kako bi promijenili zadani font Worda u više čitljiv i oku ugodan font, pritisnite kombinaciju tipki CTRL+SHIFT+F.  Otvorit će se prozor Font.

word font

2Na kartici i polju Font upišite ili odaberite Palatino Linotype font, veličine 12 kao što vidimo na slici gore.  U donjem lijevom uglu prozora Font, kliknite na Save as default, odaberite All documents based on the Normal template? i potvrdite sa klikom na OK.

wordfont2

Najnovije

Popularno

Više savjeta