Kako naučiti slijepo kucanje

U današnje doba se svijet ne može zamisliti bez računara tako da je skoro pa neophodno postalo znati što bolje koristiti tastaturu. Što je vještije koristimo to ćemo prije završiti poslove koji su pred nama. Za sve početnike rada na računaru pokazaćemo vam kako da savladate brzo i slijepo kucanje.

Kako naučiti slijepo kucanje

Osnovni položaj

Trebate znati da su sve tastature standardnog rasporeda slova i brojeva. Lijevu ruku stavite na tastaturu. Mali prst podesite na tipku gdje se nalazi slovo A, domali na tipku sa slovom S, srednji prst na tipku sa slovom D i kažiprst na tipku sa slovom F.

Sada stavite desnu ruku na tastaturu. Kažiprst stavite na tipku sa slovom J, srednji prst na tipku sa slovom K, domali prst na tipku sa slovom L i mali na tipku sa slovom Č ili dvotačkom a koja označava slovo č kada odaberete odgovarajući jezik. Položaj koji ste upravo zauzeli na vašoj tastaturi je osnovni položaj u kucanju. U ovom položaju, palac i lijeve i desne ruke ostaje slobodan i služi da se njima udara razmak.

Ukoliko ste početnik u kucanju, najbolje bi bilo da prvo savladate kucanje ovih slova, iz osnovnog položaja. Prvo kucajte samo slova a potom probajte da sklopite riječi od tih slova.

Prsti i slova

Svaki od vaših prstiju pokriva dva ili tri slova na tastaturi. Važno je da naučite koje slovo pripada kom prstu i tada neće doći do zabune.

Krenućemo od lijeve ruke. Mali prst iz svog osnovnog položaja može još da dohvati i tipku sa slovom Y, koja se nalazi u donjem redu i tipku sa slovom Q koje se nalazi u gornjem redu. Domalim prstom kucate slovo X iz donjeg reda i slovo W iz gornjeg reda. Srednjim prstom kucate slova C iz donjeg reda i slovo E iz gornjeg reda. Kažiprst je u ovom slučaju najvredniji prst. Njime osim osnovno položaja obuhvatate još pet slova to su slova V i B iz donjeg reda, slovo G iz srednjeg reda i slova R i T iz gornjeg reda.

Iz svog osnovnog položaja, mali prst, desne ruke može da dohvati slovo P iz gornjeg reda, te slova Š, Đ, Ž koja se nalaze desno od slvoa P, kada se podesi na računaru prema pismu u kome kucate. Malim prstom, ješ kucate i slovo Ć, koje se nalaz desno od njegovog osnovnog položaja. Domalim prstom desne ruke kucate slovo O iz gornjeg reda te interpunkcijski znak, tačku, koji se nalaze u donjem redu. Srednjim prstom kucate slovo I u gornjem redu i zares u donjem redu. I na kraju, kažiprstom desne ruke kucate slovo U i slovo Z u gornjem redu, slovo H koje se nalazi sa lijeve strane kažipste u srednjem redu i te slova N i M u donjem redu.

Kako postići brzinu u kucanju

Slijepo kucanje je preduslov za razvijanje brzine u toku kucanja. Na taj način moći ćete gledati u tekst i istovremeno pisati bez gledanja u tastaturu. Važno je da tekst otkucate tačno i pravilno. Odredite minutažu u kojoj želite da otkucate određeni tekst. Neka vremenom tekstovi budu sve duži u okviru iste minutaže. Kucajte uvijek drugi tekst jer ako kucate isti, mogli bi ga naučiti napamet a to svakako neće unaprijediti vašu vještinu brzog kucanja.

 

Kucanje brojeva i drugih oznaka na tastaturi

Broj jedan kucate malim prstom lijeve ruke, broj dva domalim prstom desne ruke, broj tri kucate srednjim prstom desne ruke a brojeve četiri i pet kucate kažiprstom desne ruke. Brojeve šest i sedam kucate kažiprstom lijeve ruke, broj osam srednjim prstom lijeve ruke, broj devet, domalim prstom lijeve ruke i nulu kucate malim prstom desne ruke.

Najnovije

Popularno

Više savjeta