Kako prevariti mozak

Mentalne prečice i nedostaci nam dozvoljavaju da budemo prevareni, ali nam također pokazuju kako mozak funkcioniše. Ovo znanje pruža drugačiji ugao gledanja na mnoge stvari, mozak je fokusiraniji i svjesniji stvari i pojava koje se dešavaju oko nas. Cilj ovih malih trikova za prevaru uma jeste da se primjeni nauka koja će uticati na mozak i razmišljanje u svakodnevnom životu. Ljudski mozak je veoma kompleksan,ali je iznenađujuće lako i zanimljivo kako prevariti mozak.

Testirajte svoj um: kako prevariti mozak

Test: indukcija sljepila

Ako fokusirate oči na treperenje crvene tačke u centru kruga, primjetićete nešto čudno: žute tačkice nestaju.

Objašnjenje ove prevare je u tome što se pažnja fokusira na jednu stvar u isto vrijeme”. U ovom konkretnom slučaju, oči i mozak pretpostavljaju da su tačke dio pozadine i na taj način ih zanemaruju, doživljavajući ih kao nevažne.

Test: odbijanje svjetlosti

Ovaj eksperiment pokazuje koliki je jaz između percepcije i realnosti.

Kliknite na BrainBugs  te pratite instrukcije. Potrebno je kliknuti na mjesto gdje mislite da se tačka nalazi u vrijeme bljeska blica. Eksperiment prokazuje kolike se poteškoće javljaju pri preciznom detektovanju položaja objekta, dok se u isto vrijeme još nešto dešava. Razlog teške procjene je kašnjenje između nečeg što se događa i momenta kada mi to jasno vidimo i shvatimo da se to desilo.

Test: hvatanje novca

Uzmite jednu novačanicu te postavite kažiprst i palac nekoliko centimetara udaljene od novca spremni da je uhvatite u svakom trenutku. Zatim ispustite novačnicu. Jednostavno nećete moći da uhvatite novčanicu.

Cilj ovog eksperimenta je da shvatite kako funkcionišu vrijeme i brzina mentalne obrade. Sve što vidite se dešava u jednoj desetini sekunde. Prije nego što to registruje vaš mozak, količina vremena koja je potrebna da se skupi ogromna količina informacija dolazi kroz čulo vida.

Kada vidite da novčanica pada, vaš mozak treba da “naredi” prstima da se pomere kako bi uhvatili novac. Do trenutka kada se to dogodi, novčanica je već van dohvata.

Test: cigarete

Na ovom testu se mozak prevari na način da misli da su dvije cigarete različite veličine.

Način na koji je slika nacrtana tjera vaš mozak i  oči da zaključe kako je jedna cigareta manja od druge. Ali zapravo imaju istu veličinu. Za ovu prevaru mozga je kriv samo ugao pod kojim se vaše oči mogu prevariti.

Test: soba

Na ovom primjeru mozak je prevaren na način da na prvi pogleda izgleda da je osoba u jednom kraju sobe mnogo veća od osobe na drugom kraju.

Ova prevara nastaje tako što je zid nakošen prema kameri a pod nagnut prema dole.

Test: crne i bijele tačke

Iako su sve tačke na ovoj slici bijele naš mozak jednostavno ne može da ih tako vidi nego u svojoj percepciji neke tačke prikazuje kao crne. Ipak ako gledamo u svaku tačku direktno ona će uvijek biti bijela.

Test: kvadrati iste boje

Ako pogledamo sliku ova dva kvadrata su različite nijanse sive boje. Međutim ako postavimo prst horizontalno na mjestu gdje se spajaju oba kvadrata će poprimiti istu boju.

Ova iluzija iskorištava fenomen u mozgu poznat kao lateralne inhibicije koji stvara veći kontrast između dva objekta zbog različito obojenih rubova.

Test: promjena boje kruga

Kada pogledamo ovu sliku svi krugovi su roze boje. Međutim ako na desetak sekundi pogled zadržimo na sredini slike, pojavit će se zeleni krugovi.

 

Test: promjena pravca kretanja

U ovom testu je prikazan voz koji na prvo gledanje ima jedan pravac. Ali ako se zagledamo dovoljno dugo i trepnemo voz će promijeniti pravac kretanja.

Ovo je dio efekta vagon-točak. Zatvaranje očiju na sekundu ili jednostavno zamišljanje promjene pravca će omogućiti da mozgu izgleda da se voz kreće kako ste zamislili.

Test: iluzija sa linijama

Plave linije djeluju kao da se kreću u parovima. Kada na scenu stupe zeleni kvadrati stvara se percepcija kretanja u krug.

Kad su pokriveni rubovi gubimo sve podatke na vrhovima linija, tako da mozak više ne detektuje pokrete linija u parovima.

Najnovije

Popularno

Više savjeta