Da li zaista koristimo samo 10 posto mozga?

Kako je rođena teorija o tome da ljudi upotrebljavaju tako mali dio ovog vitalnog organa i ima li u njoj istine? Naučnici, ipak, tvrde da ljudi upotrebljavaju svaki dio mozga.

Da li zaista koristimo samo 10 posto mozga?

Ako ostavimo sve dokaze za to po strani i intuitivno navedemo da 90 posto mozga uopšte ne koristimo, onda bi oštećenja tih dijelova koji čine 90 posto ne bi ostavljala nikakve posledice po ljudska bića. U stvarnosti pak oštećenje bilo kog dijela mozga, čak i veoma sićušnog dijela, može imati veoma ozbiljne posledice po osobu – barem za kratak period. Dalje, imajući u vidu količinu resursa koje mozak crpi iz tijela, ukoliko bi 90 posto mozga bilo beskorisno, to bi se pokazalo kao nevjerovatno traćenje resursa.

Za konkretnije dokaze, uzmimo moždana skeniranja pomoću PET i fMRI tehnologija, koje nam pokazuju da, čak i dok spavamo, svaki dio našeg mozga pokazuje barem nisku količinu aktivnosti, a veći dio mozga je aktivan u svakom trenutku. Do danas je sproveden veliki broj istraživanja mozga kako bismo bolje shvatili funkcije njegovih različitih delova. Nijedno područje nije obilježeno kao beskorisno, iako mnoge od funkcija još uvijek nisu u potpunosti shvaćene.

Sve ovo oko postotka korištenja je samo mit

Odakle je onda potekao ovaj mit? Postoji nekoliko mogućih izvora, mada niko ne zna tačno. Najčešće navođeni izvori su harvardski psiholozi Vilijam Džejms i Boris Sidis i njihove teorije o “rezervnoj energiji” iz kasnog XIX i ranog XX vijeka.

“Koristimo samo mali dio naših mogućih mentalnih i fizičkih resursa”, piše Sidis.

On je čak testirao svoje teorije na svom sinu Vilijamu Sidisu, koji je bio “čudo od djeteta” i u to vrijeme je smatran najpametnijim ljudskim bićem, uzevši u obzir njegov IQ kao relevantan. Međutim, Borid Sidis je sam odbacio testove za mjerenje inteligencije kao “otkačene, pedantne, apsurdne i veoma pogrešno shvaćene”. Teoriju “rezervne energije” kasnije je sumirao Lauel Tomas na: “Prosječna osoba razvija samo 10 posto svoje latentne mentalne sposobnosti”, što je, naravno, u jednom trenutku u popularnoj kulturi označeno kao “Koristimo samo 10 posto svog mozga”

Zbog čega je mit postao toliko popularan, veoma je lako shvatiti, jer ljude privlače takve ideje.

Izvor: nationalgeographic.rs

Najnovije

Popularno

Više savjeta