Šta je OTA update telefona

Nekada se nadogradnja sistema nije vršila putem WiFi konekcije, već putem računara ili putem određenih procedura koje uopšte nisu lake. Danas je standard OTA update, a u daljnem tekstu pročitajte šta je OTA.

Primjera radi, iOS je ranije zahtijevao iTunes i fizičku konekciju telefona i računara. Tek nakon iOS-a 5.0.1, Apple je obećao da će sve nadogradnje biti putem WiFi-a, što je za korisnike olakšavajuća okolnost.

Šta je OTA update telefona

OTA je skraćenica za “over the air” što u grubom prevodu znači “bežično dostavljanje podataka”. Danas je situacija takva da se za nadogradnju koristi samo OTA sistem, što automatski ostale načine nadogradnje svrstava u nedozvoljene aktivnosti. Tačnije, nadogradnja Android sistema putem računara, koristeći alatke kao što su Odin i slično, su danas dozvoljene za samo servisere, a ne i korisnike, te ukoliko na ovaj način nadogradite sistem, automatsku gubite garanciju.

Postoje i drugi načini nadogradnje sistema, a da to nisu OTA nadogradnje. Najčešće su to nadogradnje putem “Companion” aplikacija koje se mogu preuzeti sa zvaničnog sajta proizvođača telefona. Međutim, najbrži i najlakši način je svakako OTA nadogradnja. Dakle, kada želite da provjerite da li je novija verzija sistema dostupna za vaš uređaj, potrebno je pristupiti podešavanjima telefona i pronaći opciju “Ažuriranje softvera”.

Najnovije

Popularno

Više savjeta