Skoro 10 posto srčanih bolesnika pogrešno koristi aspirin

Aspirin je salicilatni lijek koji se sastoji od  acetilsalicilne kiseline i često se koristi kao analgetik, antipiretik i antiupalni lijek. Također, ima svojstvo antiplateleta, odnosno sprječava nastanak tromboze. Često se u manjim dozama korisiti u prevenciji  infarkta srca kod osoba koje imaju rizik od nastajanja trombova.

Skoro 10 posto srčanih bolesnika pogrešno koristi aspirin

Aspirin također ima svojstvo da onemogućava koagulaciju krvi, jer inhibira tromboksan prostaglandine, koji u normalnim uslovima vežu molekule trombocita radi pravljenja ugruška na otvorenom ili oštećenom krvnom sudu ili povrijeđenom tkivu. Iz tih razloga se aspirin dugoročno koristi u manjim dozama za prevenciju infarkta miokarda, moždanog udara ili stvaranja krvnih ugušaka kod osoba koje su izložene tom riziku. Utvrđeno je da se manje doze aspirina mogu dati neposredno nakon srčanog udara da bi se smanjio rizik od narednog udara ili smrti srčanog mišiića zbog svojstva razrjeđivanja krvi.

Statistike međutim pokazuju da skoro 10 posto pacijenata kad je riječ o prevencije kardiovaskularnih bolesti pogrešno koriste tablete aspirina. Nalazi objavljeni u časopisu Journal of American College of Cardiology otkrilo je da više od 72 posto pacijenata nije imao zadovoljavajuće varijable koje su trebale biti zadovoljene prilikom korištenja aspirina kao prevencije kardiovaskularnih bolesti.

Za potrebe studije istraživači su ispitali uzorke od 254.339 pacijenata, koji su liječeni u 119 kardioloških ordinacija u Sjedinjenim Američkim Državama. Pacijenti su koristili aspirin u prevenciji kardiovaskularnih bolesti, iako to nije bilo potrebno za sve njih.

– Najvažnije tokom istraživanja je bila činjenica da postoje ljudi koji vjeruju da će uzimajućiu aspitin zaštiti sebe od srčanog udara iako im aspirin kao takav nije od pomoći i čak pšta više škodi njihovom zdravlju – kaže dr. Francisco Lopez-Jimenez, iz Klinike Mayo iz Rochesterua u Minnesoti, koji nije bio uključen u ovu studiju, putem programa Medscape.

Nadalje, naučnici su predložili da Američka asocijacija ljekara utvrdi parametre prema kojima bi se mogla izračunati koristiti ali i rizik pojedinca.

(Avaz)

Najnovije

Popularno

Više savjeta