Pametna tableta javlja ljekaru kada je ne popijete

Ovo je prvi digitalni senzor za gutanje koji se nalazi u sistemu odobravanja agencije za hranu i lijekove SAD-a.

Pametna tableta javlja ljekaru kada je ne popijete

Prema istraživanjima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), u zemljama u razvoju 50 odsto pacijenata s hroničnim bolestima ne uzima redovno svoju prepisanu terapiju, a prema američkim statistikama, procjenjuje se da neredovno uzimanje lijekova, godišnje košta SAD između 100 i 300 milijardi dolara u troškovima liječenja koji bi se mogli izbjeći kada bi se pacijenti držali terapija koje su im propisali ljekari.

Kompanija Proteus Digital Health ovoj problem pokušava rješiti prvom tabletom s probavljivim senzorom, čija uloga je da pacijenta i njegovog ljekara izvještava o (ne)redovnom uzimanju lijeka.

Sistem radi na taj način da se u tableti nalazi sićušni senzor koji se aktivira nakon što dođe u kontakt sa želučanom kiselinom u pacijentovom želucu, te emituje signal ka nosivom Proteus flasteru zalijepljenom na koži stomaka. Flaster pohranjuje podatke o aktivaciji tablete, koji uključuju vrijeme uzimanja, ali i drugu dijagnostiku, poput ugla pod kojim se nalazi tijelo, te uzoraka pacijentovih aktivnosti. Svi ti podaci se Bluetoothom šalju na pacijentov mobilni telefon, o odatle mogu ići dalje ka njegovom ljekaru, medicinskoj sestri ili drugoj osobi koja vodi brigu o pacijentu.

Aplikacija na pacijentovom telefonu ima mogućnost da ga alarmira u slučaju da je zaboravio popiti tabletu u određeno vrijeme, odnosno da na to upozori njegovog ljekara ili skrbnika, a svi se podaci bilježe na servere aplikacije uz najviši nivo sigurnosti, te im mogu pristupiti samo pacijenti i/ili ovlaštene osobe.

Pored toga, aplikacija prati i status flastera koji služi za komunikaciju između tablete i gadgeta na koji se šalju podaci, pa će na vrijeme javiti pacijentu ili ljekaru da ga je potrebno zamijeniti, kao što možete vidjeti u ovom videu.

Proteus smatra da će njihova digitalna tableta najviše koristiti pacijentima s psihičkim poremećajima i bolestima poput Alzheimera i šizofrenije, kod kojih se najčešće zaboravlja uzimanje lijekova, ili ih pacijenti namjerno ne žele uzimati.

Senzorska tableta Proteusa trenutno se nalazi u fazi odobravanja od Američke agencije za hranu i lijekove (FDA), te bi mogla postati prvi digitalni senzor za gutanje priznat od službene medicine.

(Vijesti.ba)

Najnovije

Popularno

Više savjeta