Zašto je moja internet konekcija spora?

Sigurno vam se nekada desilo da je vaša internet konekcija spora i da imate velikih problema pri radu. Budući da moderna svakodnevica podrazumjeva prelazak na virtuelnu alternativu kada je u pitanju većina redovnih rutinskih aktivnosti poput nabavki i plaćanja dažbina, kao i onih poslovne i društvene prirode, smanjenje brzine internet konekcije može biti veoma frustrirajuće. Čini se da su nam se posljednjih godina značajno povisile potrebe, a samim time i standardi na planu kvaliteta interneta. Stoga je danas važno edukovati se, kako u vezi sa ponašanjem na internetu i njegovom upotrebom, tako i u vezi sa rješavanjem određenih tehničkih problema koji se pred korisnicima mogu naći, a među kojima je problem njegove brzine.

Zašto je moja internet konekcija spora?

Da li izbor tipa konekcije određuje brzinu interneta?

Na brzinu veze u najvećoj mjeri utiče vid konekcije koji ste odabrali. Na našem prostoru korisnici mogu da biraju između ADSL, kablovskog i optičkog interneta. Prije no što se odlučite za jedan od ovih tipova konekcije, važno je da imate u vidu u koje svrhe ćete koristiti internet, te i koja brzina bi zadovoljavala vaše potrebe. ADSL internet važi za najpovoljniju varijantu, te mnogi polaze od ovog kriterijuma i biraju ovaj vid konekcije. Ovaj izbor međutim podrazumjeva i brzinu preuzimanja  opsegu od 5 do 35 Mbps, što je značajno manja brzina od kablovskog interneta, koji može postići brzinu preuzimanja od 10 do 500 Mbps, a gotovo neuporediva sa brzinom preuzimanja koju možete iskusiti birajući na tržištu najbrži optički internet, a koja se kreće u opsegu od 250 do 1000 Mbps.

Šta je optički internet i koje su mu prednosti i mane

Da li mogu da testiram brzinu interneta pre obavezivanja na uslugu?

Ukoliko niste sasvim sigurni koja brzina interneta je zapravo potrebna za vaše uobičajene aktivnosti putem interneta, opredjelite se za internet bez ugovorne obaveze. Na ovaj način možete testirati uslugu prije no što se obavežete ugovorom kao korisnik i naposljetku zaključiti da li vam dati vid konekcije odgovara. Pored same brzine, vrlo je važno da obratite pažnju na stabilnost signala, jer je ovo jedan od važnih činilaca ukupnog kvaliteta interneta, što važi i za bezbjednost mreže, povodom čega optički internet takođe mnogi ističu kao najbolji izbor.

Koji faktori mogu uticati na brzinu bežične internet konekcije?

Ukoliko koristite bežičnu mrežu, na brzinu interneta mogu uticati određeni spoljni faktori, među kojima je pozicija uređaja koji se povezuje na internet, kao i postojanje drugih bežičnih uređaja u istoj oblasti. Tako, na primjer, ukoliko želite da pretražujete internet i koristite fiksni telefon u isto vrijeme, savjet je da koristite ili žičani fiksni telefon, ili bežični telefon koji radi pod drugačijom učestalošću od bežične mreže koju koristite. U slučaju upotrebe Wi-Fi mreže, na smanjenje brzine interneta može uticati i neka fizička prepreka signalu, kao i blizina rutera ili bežične pristupne tačke. Zbog toga je svakako dobro da ruter bude što bliže uređaju koji koristite prilikom pretraživanja i upotrebe interneta.

Da li na brzinu interneta mogu uticati faktori u vezi sa samim računarom?

Na brzinu vaše internet konekcije mogu uticati i zlonamjerni softveri koji mogu postojati na vašem račnaru ili se skrivati u keš memoriji pretraživača koji koristite. Ukoliko je vaš računar zaražen malverom, on može otpočeti spontano generisanje mrežnog saobraćaja i na taj način usporiti vašu konekciju. Ovo je svakako razlog da aktivirate dobar antivirus program, koji će detektovati i uklanjati zlonamjerne softvere sa vašeg računara. Često se takođe dešava da neke softverske aplikacije, koje pri tome nisu vrsta koju želite da uklonite sa računara, pokreću pozadinske procese koji troše mrežne resurse. U težnji da ubrzate svoju konekciju, dakle, provjerite i ovu stavku na vašem računaru.

Kako pobrisati malware sa računara

Budući da većinu svakodnevnih i poslovnih aktivnosti danas vezujemo za virtuelni svijet, brzina interneta je veoma aktuelna tema, jer ona utiče na kvalitet naše privatne i poslovne svakodnevice. Ne biste li postigli brzinu interneta koja odgovara vašim potrebama, preduzmite osnovne korake, počev od odabira najadekvatnijeg vida konekcije, pa do provjere uređaja kojima se povezujete na internet i zasigurno ćete naposljetku biti zadovoljni mogućnostima koje vam mreža koju koristite pruža.

Najnovije

Popularno

Više savjeta