Kako skratiti link

Ako imate potrebu i želite znati kako skratiti link imate mogućnost to uraditi na nekoliko besplatnih web stranica. Donosimo vam neke od njih.

Kako skratiti link

Za sve ove stranice princip rada je isti. Link koji želimo skratiti jednostavno kopiramo i zalijepimo u prikazana polja te kliknemo da dugme koje glasi Shrink This Link, Make TinyURL! ili Shrink URL.

Najnovije

Popularno

Više savjeta