Kako napraviti QR kod

QR kodovi se mogu naći na bilo kojem pakovanju, na štampanim reklamama, na video reklamama itd. Oni čak mogu predstavljati kupon ili određen link koji vodi ka sajtu, odnosno nekoj Facebook strani, blogu, Twitter nalogu i tome slično. Ovaj kod čak može biti i WiFi šifra ili informacija o kontaktu. U ovom članku naučite kako na jednostavan način izraditi vlastiti QR kod putem besplatnih web servisa i isti koristiti na svojim materijala – na primjer posjetnica ili web stranica.

Kako napraviti QR kod

Postoji nekoliko besplatnih web servisa pomoću kojih možete besplatno izraditi i preuzeti QR kodove, te ih koristiti na svojim reklamnim materijalima.

Mi ćemo izraditi svoj kod pomoću unitag.io Kao prva mogućnost nudi se generisanje QR koda koji otvara određenu web stranicu nakon skeniranja – obratite pozornost na postavke u lijevoj strani ekrana .

Također, imate mogućnost odabira dizajna svog QR koda. Mi smo odabrali izradu QR koda koji instantno šalje e-mail na našu adresu nakon skeniranja.

Preuzimanje (download)

Nakon što ste završili s izradom, odaberite DOWNLOAD THE QR CODE za preuzimanje i daljnje korištenje.

Najnovije

Popularno

Više savjeta