Trošiti, a uštedjeti: Vodič za kućni budžet bez odricanja

Uz svakodnevne potrebe i obaveze u smislu održavanja domaćinstva, veoma je teško držati se određenih koraka štednje, uzimajući u obzir brz stil života koji danas mahom vodimo. Nevezano za životni standard na koji smo navikli, svakodnevica od nas zahtjeva troškove, dok zbog osjećaja sigurnosti i eventualnih neplaniranih troškova, te i u cilju uštede sa konkretnim ciljem, težimo da određenu sumu novca ipak ostavljamo sa strane. U tekstu koji slijedi možete pročitati više o načinima budžetiranja i uštede bez osjetnih odricanja.

Planiranje redovnih troškova

Planiranje redovnih mesečnih troškova je prvi i osnovni korak ka uštedi. Budući da vjerovatno imate izgrađeni obrazac ponašanja u domenu trošenja i određenu sliku odnosa vaših prihoda i rashoda, pokušajte da takoreći ukalupite svoje potrošačke navike i obrazujete plan potrošnje na mjesečnom nivou. Kada rasporedite dio svojih prihoda na troškove režija, struje i eventualno stanarine, pokušajte da isplanirate svoje nabavke na nedjeljnom odnosno mjesečnom nivou. Izbjegavajte stihijske odlaske u obližnju prodavnicu kada su u pitanju redovni izdaci, a druženja i posebne prilike, koje same po sebi zahtjevaju dodatna manje ili veća ulaganja, na vrijeme uzmite u obzir.

Držite se planiranog budžeta za nabavke

U teoriji, planiranje nabavki je relativno lak zadatak, budući da možete pretpostaviti dnevne potrebe svog domaćinstva, odnosno porodice. S druge strane, potrebno je ovaj plan ispoštovati i u praksi. Situacija koja se nerijetko dešava i prijeti da ugrozi plan štednje je da prilikom samog odlaska u nabavku odstupamo od spiska potrepština kada naiđemo na neočekivana sniženja određenih artikala i slično. Ukoliko vam je teško da se držite sastavljenog spiska, potrudite se da ipak ne odstupate od određenog budžeta. Kupovina u online prodavnicama na primjer čini mogućim samo praćenje utrošenog novca u svakom momentu u toku kupovine, te i kalkulisanje u slučaju da poželite da kupite određene proizvode mimo same liste koju ste prethodno sastavili. Online platforme za kupovinu kao što je Shoppster odlikuje transparentnost i samim time je preporučljivo da se okrenete ovakvom vidu kupovine, naročito ukoliko ste poput većine kupaca skloni određenim odstupanjima od planiranog spiska. S druge strane, činjenica je da internet prodavnice uglavnom nude i relativno niže cijene u odnosu na fizičke prodavnice, što je posljedica izostajanja troškova na zakup prostora, kao i manjeg broja zaposlenih.

Razlikujte jeftino i povoljno

Zamka u koju nerijetko upadamo su same cijene, koje imaju tendenciju da značajno variraju u okviru iste vrste proizvoda. Činjenica je, međutim, da niska cijena ne znači uvijek i uštedu. Naročito prilikom kupovine odjeće, kućne hemije i aparata, jeftino ne možemo izjednačiti sa povoljnim i zapravo kupovinom određenog komada odjeće ili tehnike po značajno nižoj cijeni od očekivane dolazimo u situaciju da u daleko kraćem roku dolazimo u situaciju da isti proizvod iznova kupujemo. Dobra kupovina po nižoj cijeni podrazumjeva kupovinu proizvoda domaće proizvodnje ili proizvoda provjerenog kvaliteta na akciji. Zbog toga štedjeti ne znači uvijek i uložiti manje novca u određeni artikal, već procijeniti da li cijena odgovara njegovoj pravoj vrijednosti.

Procenite isplativost kupovine na veliko

Među potrošačima važi pravilo o kupovini na veliko kao vidu uštede, budući da veća pakovanja uglavnom podrazumjevaju nižu cijenu u odnosu na cijenu pojedinačnog artikla. Ovo je, međutim, isplativo samo u određenim slučajevima, odnosno nije primenjivo kada govorimo o proizvodima koji imaju rok trajanja. Isplativa kupovina na veliko je realna opcija kada je u pitanju nabavka proizvoda za ličnu higijenu i održavanje doma, dok je u slučajnu namirnica ovo veoma osjetljivo pitanje. Uglavom ovakve kupovine proizvoda sa rokom trajanja rezultiraju bacanjem određenih količina koje nismo bili u mogućnostii da potrošimo u datom roku, što istovremeno znači i bacanje novca uloženog u njih. Zbog toga u domenu hrane na veliko možete kupovati konzervirane ili smrznute proizvode sa produženim rokom, koje ćete pri tome uzeti u obzir i prilikom planiranja naredne nabavke i na taj način ostvariti uštedu ovakvom kupovinom. Kupovina mliječnih i mesnih proizvoda, te i svježeg povrća i voća u većim količinama uglavnom ne rezultira uštedom, već sasvim suprotno.

Savjeti za uštedu goriva

Većina nas se suočava sa brojnim izazovima na putu ka uštedi, budući da je život sam po sebi teško precizno isplanirati, a savremeno doba zahtjeva određenu užurbanost i fokus veoma često prelazi sa planiranja svakodnevnih potreba na obavljanje brojnih poslovnih i privatnih zadataka. Međutim, i kada je u pitanju borba sa vremenom, koje nam često nedostaje da bismo mogli držati troškove pod kontrolom, imajte na umu da ćete fokusiranjem na planiranje troškova i nabavki na početku mjeseca zapravo uštedjeti i vrijeme na dnevnom nivou. Iako se čini da moderno doba zahtjeva mnogo od nas, ono nam nudi i određene olakšice poput online prodavnica i dostava, što zapravo čini mogućim održavanje balansa između troškova i uštede, te i privatnih i poslovnih obaveza. Napravite presjek svojih prihoda i rashoda, odredite svoje prioritete i postupno i planirano pristupite svojim nabavkama, te ćete na kraju meseca zasigurno biti pozitivno iznenađeni rezultatima koje ste ostvarili u domenu svojih finansija.

Najnovije

Popularno

Više savjeta