Savjeti za bezbjedno korištenje cirkulara u kućnim uslovima

Svaki električni uređaj sa oštricama zahtjeva posebne vještine pri rukovanju i korištenju i zato smo skloni da za te poslove angažujemo profesionalne majstore koji će taj posao obaviti za nas. Jedna od alatki koja se koristi za obradu drveta, a može biti visoko rizična ako se ne koristi pravilo, je cirkular.

Ako bismo se fokusirali na definiciju onda bismo za cirkular rekli da se radi o električnom uređaju koji ima kružnu oštricu sa naoštrenim zubima koji služe za sječenje ili kidanje drveta. Zato se često kaže da su oni namjenjeni za grubu stolariju, ali i  za fine radove i obradu drveta. Iako su svi modeli električni oni se ipak razlikuju po snazi.

Na trižištu se mogu naći oni cirkulari koje imaju kabal, ali mogu se naći i ručni cirkulari i oni sa postoljem, kao i bežični.

Savjeti za bezbjedno korištenje cirkulara u kućnim uslovima

Opšta pravila bezbjednosti za sve alate koji se koriste za obradu drveta

Početna činjenica je da se svaka alatka koja se koristi za ove vrste obrada može biti izuzetno opasna i rizična ako se ne koristi kako treba. S obzirom da postoji više alatki koje služe istoj svrsi, iako se pojedinačno razlikuju po karakteristikama i načinu upotrebe, ima par stvari koje su im zajedničke kada je pitanje bezbjednosti u pitanju.

Maksimalna fokusiranost, odmornost, svjesnost i koncentracija kod rukovodioca polazna su osnova. Dakle, zaboravite na konzumiranje alkohola i svega ostalog što može uticati na vašu kognitivne funkcije prije rukovanja.

Drugo važno pravilo je da budete obučeni za rukovanje mašinom kojom želite da rukujete. Iako to nekada podrazumjeva samo čitanje uputstva i to je od velikog značaja.

Zaštitna oprema je preporučena

S obzirom da se radi o poslu koji na više načina može biti rizičan za ljudsko zdravlje, korištenje adekvatne opreme je mnogo bitno. Cirkular je složena mašina i preporučena zaštitna oprema je svakako važna stavka u cijelom procesu.

Prije svega zaštite lice tako što ćete da koristite masku da se zaštitite od prašine i naočale za oči kako čestice ne bi dospele u oko. Za glavu korisite zaštitni šljem shodno potrebi, a na uši stavite slušalice koje odgovaraju nivou i frekvenciji buke kako bi vas od iste adekvatno zaštitile. Savjetuje se korištenje rukavica, zaštitnog odjela i sličnih stvari.

Praktični savjeti prilikom upotrebe

Budite sigurni da je cirkular dobro uključen, i pregledajte spolja ne biste li uočili neki kvar ili oštećenje. Provjerite da li je dugme za pokretanje, odnosno isključivanje, adekvatno zaštićeno do slučajnog uključivanja mašine. Provjerite da li je cirkular čist, da li su zubci oštri i u dobrom stanju za sječenje, kao i da se uvjerite da ne stoji neki drugi predmet na samoj mašini.

A onda se okrenite oko sebe i obratite pažnju da li je radno okruženje bezbjedno, odnosno da nema nereda i stvari koje ometaju rad.  Ukoliko radite po mraku što se ne savjetuje, obezbjedite dodatno osvjetljenje. Ne koristite aparat u blizini zapaljivih gasova i tečnosti.

Položaj tijela prilikom rada

Posao radite kada ste odmorni, koncentrisani i kada se osjećate zdravo i dobro, odnosno sposobno za rukovanje. Održavajte ravnotežu i izbjegavajte neprirodne položaje tijela. Stručnjaci preporučuju da kod dugačkih radnih površina koristite pomoćnu opremu, odnosno odgovarajuće naslone za radni predmet.

S obzirom da postoji veliki broj modela i proizvođača savjetuje se da detaljno pročitate uputstvo koje ide uz cirkular kako biste dobili najmjerodavnije i najpraktičnije savjete direktno od proizvođača.

Najnovije

Popularno

Više savjeta