Kako postati sudski tumač?

Kada kažemo sudski tumač ili prevodioc, tada očekujemo da dobar dio ljudi ne zna razliku između ova dva zanimanja, a ona nikako nisu ista, iako imaju dodirnih tačaka. Sudski tumač je veoma traženo i popularno zanimanje među mladim ljudima koje zanimaju jezici i pravo.

Kako postati sudski tumač?

Naime, prevodilac je osoba koja je završila Filološki fakultet, katedru za određeni strani jezik i književnost. Ova osoba može da prevodi razne tekstove, knjige i sve što je potrebno, sa jednog jezika na drugi i obratno. U prevodilačkim agencijama obično radi veliki broj ljudi, često je to i oko dvjesta pedeset, na primjer, jer postoje jezici koji su rijeđe u upotrebi ali se povremeno javi potreba za njihovim korišćenjem, a to su japanski, arapski, kineski i slično. Mada, kineski jezik je sve popularniji poslednjih godina, kako se ova velika zemlja ekonomski razvija.

Sudski tumač može da bude ili postane lice, koje je najprije završilo pomenuti Filološki fakultet, i na visokom nivou poznaje jezik kojim se bavi, sposobno je da piše i govori, kao i nativni govornici tog jezika. Postoje i slučajevi gde nije neophodno imati diplomu fakulteta, a o tome ćemo više reći u toku ovog teksta.

Osim ove diplome, potrebno je da Ministarstvo pravde objavi konkurs u kome se traže sudski tumači i prevodioci. Ono što je bitno, to je da svako lice koje je zainteresovano za ovaj posao, ispuni sve uslove konkursa koji je raspisan, nakon čega će biti obavješteni o proceduri sticanja licence za stalnog sudskog tumača.

Ako imate želju da budete sudski tumač, potrebno je da poznajete, pored samog jezika i pravnu terminologiju, što je sasvim logično. Traži se i iskustvo od bar pet godina u poslovima prevođenja, kako bi svi prevodi koji dođu do sudskog tumača bili prevedeni u duhu jezika, stilski precizni, maksimalno tačni.

U Ministarstvu pravde, nakon objavljenog konkursa, dostavlja se pravilno popunjen obrazac za priijavu.

Licence za sudske tumače se dodjeljuju za one jezike koji su potrebni, a sami uslovi konkursa mogu da se mijenjaju. Budući sudski tumači o svemu mogu da se informišu putem konkursa.

Visoko obrazovanje, korišćenje jezika u pisanoj i usmenoj formi, iskustvo u prevođenju – bili bi glavni uslovi da neko konkuriše za posao sudskog tumača, raspisan od strane Ministarstva pravde. Naveli smo iznad da diploma nije obavezna, ali da je poželjna, i ako se pojavi takav kandidat, koji tu diplomu nema, onda će se formirati specijalna komisija, a zadatak članova te komisije jeste da provjere nivo znanja određenog jezika od strane kandidata. Sudski tumač za engleski jezik je najtraženije zanimanje u okviru ove branše.

Neko ko želi da bude sudski tumač, mora dostaviti traženu dokumentaciju, kao što je izvod iz matične knjige rođenih, diplome, i dokaze da nije krivično gonjen ili osuđivan. Vrlo je bitno da se svi zahtjevi konkursa ispune, i da budu ispoštovani, tj. cijela procedura oko prijema novih sudskih tumača i sticanja licence za rad.

Uloga sudskog tumača je veoma važna, kada se uzme u obzir i to, da on svojim pečatom garantuje da je prevod tačan i vijeran originalu, te da lice koje je zahtjevalo prevod i ovjeru, sada može ostvariti sva prava i obaveze kod institucija zemlje u koju putuje.

Sudski tumači obično rade u timovima od troje ljudi, tako da se jedan prevod provjerava tri puta i šanse da se pojavi neka greška gotovo su eliminisane.

Najnovije

Popularno

Više savjeta