Kako podesiti klimu da grije

Kad prođe ljeto i sezona hlađenja potrebno je za grijanje na daljinskom upravljaču postaviti mod rada: grijanje. Donosimo uputstvo kako podesiti klimu na opciju grijanja.

Kako podesiti klimu da grije

To ćete napraviti na način da na daljinskom upravljaču pritišćete tipku: MODE dok se na ekranu daljinskog upravljača oznaka grijanja: HEAT ili znak sunca. Sad je klima uređaj spreman za grijanje i potrebno ga je samo uključiti na daljinskom upravljaču.

Zatim postavite temperaturu, uobičajeno je od 25°C do 28°C. Temperatura je obično označena slovima TEMP i tipkama označe strelicama podešavate gore i dolje.

Noviji klima uređaji imaju različite senzore, poput I Feel ili 3D, koji se nalaze i na daljinskim upravljačima pa ćete u svega nekoliko minuta u prostoru koji klimatizirate imati željenu temperaturu.

Kako očistiti klima uređaj

Nešto stariji uređaji temperaturu mjere preko unutrašnje jedinice gdje se nalazi senzor temperature. S obzirom na to da je unutrašnja jedinica obično udaljenija od prostora koji želimo zagrijati i zbog toga što se senzor  nalazi blizu stropa gdje je temperatura nekoliko stepeni veća od temperature na kojoj boravimo, temperaturu na daljinskom podesite za jedan do dva stepena više nego što želite kako bi se eliminisali navedeni efekti i razlike u temperaturi.

Brzinu ventilatora-turbine unutrašnje jedinice tipkom FAN SPEED podesite na automatsko osim u slučaju kada želite upuhati topli zrak dublje u prostoriju ili u drugu prostoriju koja se nalazi ispred klima uređaja. Na većoj brzini ventilatora i strujanja zraka brže ćete osjetiti efekt grijanja u udaljenijim dijelovima prostora.

Važno je napomenuti da kod promjene režima rada na tipku MODE na daljinskom upravljaču a posebno ako više puta izmjenjujete grijanje i hlađenje dok je klima uređaj uključen, klima će ući u zaštitni mod i trebat će pričekati 10-ak minuta dok se izjednače tlakovi plina u sustavu nakon čega će klima uređaj krenuti sa radom.

Kada klima uređaj uključite na grijanje klima ne grije odmah već je potrebno 1 do 2 minute jer najprije starta kompresor na vanjskoj jedinici a tek kada se plin zagrije i senzor temperature na unutarnjoj jedinici registrira zagrijani radni medij uključuje se ventilator unutarnje jedinice koji ispuhuje topli zrak.

Kod INVERTER klima uređaja potrebno je 5 do 10 minuta da klima uređaj postigne punu snagu i temperaturu ispuha na unutrašnjoj jedinici. Kvalitetniji INVERTER klima uređaji daju stalniju i precizniju temperaturu pa su gotovi neprimjetni dok rade. Jeftiniji klima uređaji ne mogu osigurati preciznu i stalnu temperaturu u prostoru već je svako malo potrebno posezati za daljinskim upravljačem i korigirati temperaturu prema stvarnom osjećaju.

Najefektivniji rad klima uređaja uz najmanju potrošnju električne energije čete postići kada sve postavke podesite na automatske.

Izvor:klimakoncept

Najnovije

Popularno

Više savjeta